Zawyżone aktywa jednostki mikro niestosującej zasady ostrożności – czy można wyrazić opinię bez zastrzeżeń


Prowadzę niewielką firmę audytorską i mam problem z zakończeniem badania sprawozdania finansowego (sf) jednego z moich klientów. Jest to tzw. jednostka mikro, a badanie ma charakter dobrowolny – przeprowadzane jest na potrzeby uzyskania kredytu bankowego.
Problem w tym, że moim zdaniem w sf aktywa, a zwłaszcza należności, są wykazane w nadmiernej, nierealnej wysokości. Różnica jest na tyle znacząca, że nie mogę wydać opinii bez zastrzeżeń, która w zasadzie warunkuje przyznanie kredytu. Klient używa argumentu, że zgodnie z art. 7 ust. 2a uor może, jako jednostka mikro, nie stosować zasady ostrożności, a przepis ten – jako przepis szczególny – uchyla zasady ogólne określone w uor.
Czy mogę zatem przyjąć argumenty klienta za wystarczające i w sprawozdaniu z badania zamieścić objaśnienie nt. kwot wątpliwych aktywów, wraz z powołaniem na art. 7 ust. 2a uor, i wyrazić opinię bez zastrzeżeń?

Na wstępie uściślijmy: zgodnie z art. 3 ust. 1a uor status jednostki mikro mogą przyjąć spółki, tj. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym w organizacji) oraz cywilne (nie dotyczy to jednak spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 mln euro), a także inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów usdg, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sf, oraz w roku poprzedzającym, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości:

Wyświetlono 35% treści artykułu

Słowniki angielsko polski polsko angielski

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....