Zawodowy pełnomocnik złoży dokumenty finansowe do KRS

Krzysztof Hałub

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty mogą być zgłaszane do KRS przez prokurenta, a od 1.04.2019 także przez adwokata czy radcę prawnego.

Zmiany te wprowadziła ustawa z 6.12.2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (DzU z 2019 poz. 55), nowelizująca m.in. ustawę o KRS.

  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Art. 19e ust. 2 ustawy o KRS w brzmieniu sprzed nowelizacji, wskazując, kto może złożyć elektroniczny podpis (kwalifikowany albo zaufany) pod zgłoszeniem do KRS sprawozdania finansowego, wymagał, by była to osoba fizyczna, której PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, syndyk albo likwidator. Od 12.01.2019 rozszerzono krąg uprawnionych o pominiętego (najwyraźniej na skutek przeoczenia ustawodawcy) zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także o prokurenta.

Z kolei od 1.04.2019 wskazane zgłoszenie będzie mógł złożyć także zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny i prawnik zagraniczny, którego PESEL ujawniony zostanie w systemie informatycznym prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych, oraz który będzie mieć umocowanie do dokonania zgłoszenia. Powoła się on na udzielone pełnomocnictwo i podpisze zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź osobistym (o którym mowa w znowelizowanej ustawie o dowodach osobistych).

Zawodowi pełnomocnicy już teraz mogą złożyć sf i dokumenty towarzyszące do KRS w trybie odpłatnym (nie zgłoszenia, lecz wniosku o wpis), gdy na skutek negatywnej weryfikacji zgłoszenia nie może być zastosowany tryb nieodpłatny. Nowelizacja od 12.01.2019 wyraźnie na to zezwala.

Zmiana ustawy o KRS formalnie umożliwiła też składanie w formie skanów sprawozdań finansowych i dokumentów towarzyszących sporządzonych przed 1.10.2018 (gdy nie było obowiązku sporządzania ich w formie elektronicznej).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....