Zawieszenie zfśs tylko do końca stanu epidemii

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Spółka zatrudniająca 70 osób (nie działa u niej żaden związek zawodowy) szykuje się do zawieszenia obowiązku dokonywania odpisów socjalnych w trakcie stanu epidemii, zgodnie z nowym art. 15ge specustawy. Rozumiem, że wystarczy, jeśli prezes spółki obwieści swoją decyzję i poda datę, od kiedy obowiązuje zawieszenie. Czy okres tego zawieszenia może wykroczyć poza okres epidemii, czy też po zniesieniu tego stanu pracownik będzie mógł wnioskować o wypłatę świadczeń socjalnych?
  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Kp – Kodeks pracy
  • ustawa o zfśs – ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

W świetle art. 15ge ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374) w brzmieniu nadanym tarczą antykryzysową 4.0 (DzU poz. 1086) podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, w razie wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kp spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 specustawy, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w jej art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki: tworzenia lub funkcjonowania funduszu, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.

Aby skorzystać z tego przywileju, musi łącznie spełnić następujące kryteria:

a) mieć status pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kp (jednostka organizacyjna, w tym nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników),

b) doznać podczas stanu epidemii spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,

c) zawrzeć porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia obowiązków (o ile takie działają w firmie).

Pracodawca może zastosować wskazane rozwiązanie, jeśli zanotował odpowiednio wysoki spadek obrotów bądź udział funduszu wynagrodzeń w przychodach. Jeśli tak, to w opisanej sytuacji nie musi zawierać porozumienia z reprezentacją pracowników w celu zawieszenia obowiązku dokonywania odpisów (bo nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa). Podejmuje decyzję samodzielnie i powinien ją zakomunikować zatrudnionym, wskazując przynajmniej, od kiedy zawieszenie obowiązuje.

Zawieszenie obowiązku dokonywania odpisów socjalnych w trybie art. 15ge specustawy zwalnia pracodawcę z przekazania do 30.09.2020 drugiej transzy odpisów za bieżący rok (25% odpisów podstawowych). W przypadku braku środków na rachunku zfśs praktycznie oznacza to także zaprzestanie funkcjonowania w firmie funduszu do czasu wpływu środków (np. z oddawanych rat pożyczek mieszkaniowych) albo do chwili zniesienia stanu epidemii. Moim zdaniem wskazane zaniechanie naliczania i przekazywania odpisów funkcjonuje maksymalnie do daty zniesienia stanu epidemii. Jeśli okaże się, że stan ten nie zostanie odwołany do końca maja 2021, pracodawca nie będzie musiał przelewać również pierwszej transzy odpisów należnych za kolejny rok (75% odpisów podstawowych).

Po zniesieniu stanu epidemii wszystko wróci do stanu poprzedniego, a więc i funkcjonowanie zfśs. W takiej sytuacji pracownicy i inne osoby uprawnione zgodnie z regulaminem socjalnym mogą składać wnioski o wsparcie z zfśs. Jeżeli pracodawca uzna, że nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może wykorzystać możliwości ograniczenia, a nawet zawieszenia swoich powinności socjalnych na zasadach określonych w art. 4 ustawy o zfśs.

Temat: „Koronawirus - ZFŚS”
Koronawirus

Zawieszenie obowiązków socjalnych z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca może zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie zfśs, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Musi jednak spełnić ustawowe warunki.

Takie rozwiązanie zawiera tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, tj. ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Jego zastosowanie jest możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jednak dopiero od 24.06.2020 r., tj. od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0, i na zasadach w niej określonych.


Czy zfśs musi działać u pracodawcy, którego finanse ucierpiały wskutek koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawcy mogą zmniejszyć odpisy, „zawiesić” lub w ogóle zlikwidować fundusz socjalny, ale tylko ci ze sfery prywatnej. Ci z budżetówki muszą realizować obowiązki ustawowe, nawet jeśli wirus SARS-CoV-2 wpłynął negatywnie na ich sytuację ekonomiczną.

Przepisy wydane w celu przeciwdziałania COVID-19 nie wpłynęły na razie na obowiązki pracodawców związane z zfśs (poza podniesieniem kwot świadczeń zwolnionych z podatku, przyznanych w latach 2020 i 2021), choć jest w planie ich zmodyfikowanie. Do 31.05.2020 r. muszą oni wpłacić na rachunek zfśs pierwszą ratę (minimum 75% całości) odpisów na 2020 r., a do 30.09.2020 r. – pozostałą część (25% lub mniej), jeśli w tym okresie nowe regulacje nie zaczną obowiązywać lub pracodawca nie będzie w stanie z nich skorzystać.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....