Zawieranie umów na czas określony

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Od 22.02.2016 r. zakład pracy będzie mógł zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, a okres wypowiedzenia takich umów zostanie wydłużony. Nie będzie też można zawierać umów na czas wykonania określonej pracy.
  • SN – Sąd Najwyższy

Zmiany te wynikają z ustawy z 25.06. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1220, dalej nowelizacja). Wejdzie ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli 22.02. 2016 r.

Mniej umów o pracę

Obecnie pracodawca ma do wyboru cztery rodzaje umów o pracę:

  • na okres próbny,
  • na czas określony (w tym na zastępstwo),
  • na czas wykonania określonej pracy,
  • na czas nieokreślony.

Od 22.02.2016 r. zostanie zniesiona umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy. Powodem jest zbytnie jej podobieństwo do okresowej umowy o pracę oraz częste mylenie obu angaży nawet przez specjalistów. Przykładem są kontrowersje, jaką umowę o pracę należy zaoferować członkowi zarządu na czas kadencji tego organu (okresową czy na czas wykonania określonej pracy). Nawet Sąd Najwyższy prezentował różne poglądy na ten temat.

Do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, obowiązujących 22.02.2016 r. (a zawartych przed tą datą), stosować się będzie dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że umowy zachowają swój status do chwili realizacji uzgodnionych w nich prac lub do momentu ich wygaśnięcia.

Możliwość ponawiania umów na okres próbny

Obecnie w świetle orzecznictwa (np. wyrok SN z 4.09.2013 r., I PK 358/12) przyjmuje się, że pracodawca ma prawo zatrudnić tę samą osobę po raz drugi na podstawie umowy o pracę na okres próbny, jeśli umowa ma dotyczyć wykonywania innych czynności i w grę wchodzi sprawdzenie kandydata oraz przyuczenie go do wykonania odmiennych zadań. Kodeks pracy (Kp) nie przewiduje wprost możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny.

Nowe przepisy precyzują, że nawiązanie umowy o pracę na okres próbny (maksymalnie 3-miesięczny) ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości przyjęcia go do określonego rodzaju pracy. Określają też warunki ponawiania umowy o pracę na okres próbny z tym samym kandydatem. Od 22.02. 2016 r. będzie to możliwe zasadniczo w razie zatrudnienia danej osoby w celu realizacji innej pracy niż ta, którą poprzednio świadczyła ona w ramach takiego angażu na rzecz danego pracodawcy. Co więcej, będzie też dopuszczalne zawarcie przez te same strony kolejnej umowy o pracę na okres próbny dotyczącej identycznych czynności, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące kryteria:

  • upłyną co najmniej 3 lata od daty rozwiązania lub wygaśnięcia łączącej strony poprzedniej umowy o pracę dotyczącej tych samych czynności,
  • chodzi o jednokrotne powtórzenie umowy na okres próbny.

Wyświetlono 14% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....