Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie - jakie składki ZUS

Andrzej Radzisław radca prawny

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić na umowę cywilnoprawną (zlecenia lub o dzieło) własnego pracownika, od wypłacanego mu przychodu nalicza wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątek dotyczy osób na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński.

W zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy oraz wykonującą pracę na podstawie umowy:

  • zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
  • o dzieło,

jeżeli została ona zawarta z własnym pracodawcą lub praca na jej podstawie jest wykonywana na rzecz takiego pracodawcy.

Przychód pracownika z takiej umowy w zakresie naliczania składek będzie traktowany jak przychód z umowy o pracę (patrz ramka poniżej). Oznacza to, że angażując dodatkowo własnego pracownika na umowę zlecenia, pracodawca poniesie wyższe koszty związane ze składkami niż gdyby zdecydował się na zawarcie umowy z osobą, która jest pracownikiem, ale w innej firmie.

Jako umów zawartych z własnym pracownikiem nie traktuje się jednak umów cywilnoprawnych zawartych z osobami, którym pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub które pobierają zasiłek macierzyński.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę panią Annę. W okresie od 1 lutego do 31 października został jej udzielony urlop wychowawczy. Pracodawca zawarł z nią umowę zlecenia na okres 12-31 października. Z tej umowy podlega ona ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Spółka powinna zgłosić ją do ubezpieczeń z kodem ubezpieczenia 04 11 xx oraz opłacać należne składki od wypłacanego jej wynagrodzenia. To, że pani Anna ma umowę o pracę w spółce, jest bez znaczenia, gdyż urlop wychowawczy powoduje, że w tym okresie nie podlega ona ubezpieczeniom ze stosunku pracy. Pracodawca musi również pamiętać, że od 12 października nie powinien wykazywać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z urlopu wychowawczego.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę panią Bożenę. Od 10.09.2015 r. przebywa ona na urlopie rodzicielskim, a spółka wypłaca jej zasiłek macierzyński. Od 2.10.2015 r. z panią Bożeną została zawarta dodatkowo umowa zlecenia. Z umowy tej obowiązkowo podlega ona wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenia społeczne są dla niej dobrowolne. Spółka powinna wykazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty wypłacanego zasiłku macierzyńskiego.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę pana Marka. Umowa ta została zawarta na pół etatu, a wynagrodzenie wynosi 2000 zł miesięcznie. We wrześniu spółka zawarła z nim dodatkowo umowę zlecenia i w październiku otrzymał  2000 zł wynagrodzenia z umowy o pracę oraz 800 zł wynagrodzenia z umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być za niego opłacone od kwoty 2800 zł.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika

Osoba zatrudniona na umowę o pracę podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Bez znaczenia jest, że pracownik ma już ustalone prawo do emerytury lub renty, jest uczniem lub studentem albo że obok stosunku pracy ma jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Pracownik podlega ubezpieczeniom w okresie od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu updof otrzymywany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ani też zasiłków.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są również przychody wymienione w rozporządzeniu składkowym.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2015 r. jest to 118 770 zł. Po przekroczeniu tej kwoty za ubezpieczonego do końca danego roku kalendarzowego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dalszym ciągu natomiast należy opłacać składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....