Zatrudnienie obcokrajowców a obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji

Edyta Głębicka doradca podatkowy
Polska spółka z o.o. zatrudnia osoby z innych krajów UE i krajów trzecich. Czy jeśli zatrudnia np. Hiszpana na umowę zlecenie, powinna żądać od niego certyfikatu rezydencji? Czy nadanie takiej osobie NIP przez urząd skarbowy lub wystąpienie przez nią o kartę pobytu i nadanie jej numeru PESEL zwalnia spółkę z obowiązku uzyskania certyfikatu? Czy od wynagrodzenia takiej osoby należy potrącić 20% zryczałtowany podatek, czy 18% zaliczkę?
Jak prawidłowo ustalić obowiązek podatkowy? Przy zatrudnieniu obcokrajowca spoza UE spółka występuje o pozwolenie na pracę. Czy jeśli dana osoba posiada NIP lub PESEL, spółka powinna uzyskać od niej certyfikat rezydencji?

Nie jest tak, że posiadanie przez obcokrajowca pracującego w Polsce numeru PESEL automatycznie oznacza, że podlega on tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i certyfikat rezydencji nie jest wymagany.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to rejestr zawierający dane osób, dla których przepisy prawa wymagają nadania numeru w tym rejestrze. W przypadku cudzoziemców numer PESEL nadaje się:

  • osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące,
  • osobom, które podlegają w Polsce ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyłączeniem osób, którym numer nadano na podstawie pkt. 1),
  • innym osobom, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

Z kolei NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) posiadają osoby lub firmy, które na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu. Zatem osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oddziały osób prawnych, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami, co do zasady podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują NIP.

Wyświetlono 16% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....