Zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych

Maria Borkowska
Anna Gruszczyńska
Od 1.10.2018 r. nastąpiła dalsza elektronizacja sprawozdania finansowego (sf). Ma być już nie tylko udostępniane drogą elektroniczną, ale też przygotowywane w e-postaci. Większość jednostek sporządzi je w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Od tej daty:

  • wszystkie roczne sf, jednostkowe i skonsolidowane oraz inne towarzyszące im dokumenty powinny być sporządzone w formie elektronicznej, zaopatrzone w bezpieczny podpis elektroniczny i przekazane urzędom i instytucjom drogą elektroniczną,
  • sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe sporządza się/przekazuje[1] w ujednoliconej postaci, w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów (które odpowiadają załącznikom do uor lub rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości).

Elektroniczna postać sprawozdania

Obowiązek sporządzania sf w formie elektronicznej został nałożony ustawą z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw[2], która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (uobr), a także ustawach o podatku dochodowym.

W myśl art. 45 ust. 1f znowelizowanej uor – od 1.10. 2018 r. – sf wymaga sporządzenia[3] w postaci elektronicznej. Powinno ono być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zwanym obecnie podpisem zaufanym[4]). Oznacza to, że wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z uor zobowiązane są do sporządzenia sf w postaci elektronicznej. Sf nie mogą już być przekazywane do KRS i US w wersji papierowej.

Obowiązek sporządzania (a ściślej przekazywania do właściwych instytucji) sf w postaci elektronicznej dotyczy również skonsolidowanych sf, które – podobnie jak jednostkowe sf – wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (art. 63c ust. 2a uor).

Wyświetlono 6% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....