Zasady rozliczenia kosztów używania samochodów w firmie w 2019

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Koszty używania samochodów osobowych wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą będą limitowane, ale nie trzeba będzie prowadzić ewidencji przebiegu auta ani obliczać tzw. kilometrówki.

W zmienionych przepisach updof i updop przyjęto domniemanie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli nie jest dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie o VAT, pozwalająca na odliczenie 100% VAT naliczonego przy wydatkach dotyczących samochodów osobowych (chyba że podatnik nie ma obowiązku jej prowadzenia z innych względów niż odliczanie połowy VAT).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przypomnijmy, że definicję samochodu osobowego zawierają art. 5a pkt 19a updof oraz art. 4a pkt 9a updop i nie ulega ona zmianie w nowym roku.

Od 1.01.2019 ustawodawca wprowadził za to w updof 2 limity kosztów używania samochodu osobowego – 20 i 75% (art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a). W updop obowiązuje tylko jeden limit, 75% (art. 16 ust. 1 pkt 51).

Limit 75% dotyczy wszystkich samochodów osobowych używanych jednocześnie w firmie i poza nią – bez względu na to, kiedy zostały zakupione czy przyjęte do używania – z dwoma opisanymi niżej wyjątkami dotyczącymi pojazdów:

  • będących własnością podatnika-osoby fizycznej, ale niezaliczonych do środków trwałych lub wyposażenia firmy,
  • należących do pracowników – używanych do celów służbowych.

Auta własne, wynajęte i użyczone

Limit obejmuje więc wydatki na używanie samochodów stanowiących środki trwałe czy wyposażenie bądź też wziętych w leasing, użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej. Jeżeli koszty eksploatacji samochodu zawarte są w opłacie (w tym w czynszu) z tytułu ww. umów, ograniczenie wysokości kwoty zaliczanej do kosztów podatkowych dotyczy części opłaty obejmującej te koszty.

Limit kosztów używania obejmuje m.in. paliwo, naprawy, części zamienne, jak również kwotę nieodliczonego VAT od tych wydatków. Jak się wydaje, koszty składek na ubezpieczenie samochodu nie są nim objęte, bo – przynajmniej na gruncie updof – nie mieszczą się w pojęciu kosztów używania (na co wskazuje literalne brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46, w którym wymieniono je jako osobną, obok kosztów używania, kategorię wydatków).

Co ciekawe, z przepisów wynika, że limitowane do wysokości 75% poniesionych wydatków są również koszty używania samochodów użyczonych przedsiębiorcy (np. przez członków najbliższej rodziny, co jest szczególnie atrakcyjne podatkowo z uwagi na zwolnienie od PIT przychodu z tytułu tego użyczenia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 updof).

Prywatny pojazd przedsiębiorcy

Znacznie niższy, bo 20% limit, dotyczy kosztów używania oraz składek na ubezpieczenie samochodów osobowych stanowiących własność podatnika będącego osobą fizyczną, ale niezaliczonych do środków trwałych lub wyposażenia firmy. Są one kosztami uzyskania przychodów do wysokości ww. limitu, pod warunkiem że samochód jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Nie będzie konieczne prowadzenie dla niego ewidencji przebiegu pojazdu.

Samochody pracowników

Bez zmian pozostają natomiast dotychczasowe zasady rozliczania kosztów samochodów (osobowych i innych) używanych przez pracowników na cele działalności pracodawcy (w podróżach służbowych czy jazdach lokalnych). Nadal będą one wykazywane do wysokości ryczałtu lub limitu kilometrówki (a w tym przypadku pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu).

Opisane zmiany wprowadzono ustawą z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159).

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....