Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Ubezpieczenie członka rady nadzorczej zamieszkałego w Malezji

Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w polskiej spółce rodzi obowiązek ubezpieczeniowy, który mogą zmodyfikować umowy międzynarodowe – decyzja ZUS z 16.04.2018 r. (WPI/200000/43/267/2018).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kc – Kodeks cywilny
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • Kp – Kodeks pracy
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Członek rady nadzorczej (RN), pobierający z tytułu pełnienia tej funkcji wynagrodzenie, mieszka w Malezji. Tam aktualnie podlega ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego. Wcześniej mieszkał w Szwajcarii i za lata 2015–2016 przedstawiał stosowne oświadczenie, że w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega tamtejszemu ustawodawstwu. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie otrzymywał szwajcarską emeryturę.

Czy jeśli przedłoży stosowną dokumentację wystawioną przez właściwą instytucję państwa lub sam złoży oświadczenie, że podlega zagranicznemu systemowi ubezpieczeń społecznych w jakimkolwiek z ww. państw (tj. Szwajcarii lub Malezji), to spółka nie będzie miała obowiązku zgłaszania go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz odprowadzania składek społecznych od wypłaconego honorarium z tytułu członkostwa w RN?

Stanowisko ZUS: Dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne istotne jest, czy dana osoba posiada jeden z tytułów do ubezpieczenia, określonych w art. 6 usus. Wyliczenie ma charakter katalogu zamkniętego i nie podlega wykładni rozszerzającej.

Przepisy usus nie uzależniają objęcia danej osoby ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania, pobytu itp. Natomiast istotne jest istnienie tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń, wynikającego np. z zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej zgodnie z przepisami obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jedynie ratyfikowana umowa międzynarodowa lub prawo wspólnotowe, jako prawo nadrzędne, może wykluczyć stosowanie polskich przepisów w tym zakresie.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 22 oraz art. 13 pkt 17 usus osoby fizyczne, które na obszarze Polski są członkami RN wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia powołania na członka RN do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Spółka będzie wypłacała honorarium członkowi RN mieszkającemu w Malezji i tam aktualnie podlegającemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego. Nie ma umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a Malezją, regulującej kwestie zabezpieczenia społecznego. Dostarczenie przez ubezpieczonego zaświadczenia czy też złożenie oświadczenia o podleganiu systemowi ubezpieczeń w Malezji nie będzie miało w tym wypadku wpływu na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych w Polsce. W konsekwencji osoba posiadająca w Polsce tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jakim jest pozostawanie członkiem RN wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji, będzie podlegać tym ubezpieczeniom na zasadach określonych w usus.

Wyświetlono 17% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....