Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Zagraniczny student na zleceniu

Student nie podlega ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia, także gdy uczy się za granicą – decyzja ZUS z 6.06.2018 r. (WPI/200000/43/655/2018).

  • Kc – Kodeks cywilny
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Spółka zamierza zatrudnić zleceniobiorców na terenie kraju. Część z nich ma centrum interesów osobistych w Polsce, a część za granicą. Zleceniobiorcy w momencie wykonywania pracy nie ukończą 26 lat i będą mieć status ucznia zagranicznej szkoły ponadpodstawowej lub studenta zagranicznej uczelni (np. na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Gruzji, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii). Czy podlegają ubezpieczeniom w Polsce?

Stanowisko ZUS: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 usus osoby fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. W myśl art. 11 ust. 1 usus mogą podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek. Natomiast art. 13 pkt 2 usus stanowi, że zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczenia w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Usus nie uzależnia objęcia ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy np. miejsca zamieszkania lub pobytu. Natomiast istotny jest fakt zawarcia z polskim podmiotem umowy zlecenia, rodzącej zgodnie z usus obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywania pracy w ramach takiej umowy na obszarze Polski.

Z art. 6 ust. 4 usus wynika, że ubezpieczeniom społecznym nie podlegają – obowiązkowo ani dobrowolnie – zleceniobiorcy, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń ucznia zagranicznej szkoły ponadpodstawowej lub studenta zagranicznej uczelni (np. na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Gruzji Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii) zatrudnionego na umowę zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani kraj odbywania przez niego studiów.

Zatem, jeśli zleceniodawca z siedzibą w Polsce zawiera umowę zlecenia z cudzoziemcem będącym uczniem zagranicznej szkoły ponadpodstawowej lub studentem zagranicznej uczelni do ukończenia 26 lat, to nie będzie na nim ciążył obowiązek odprowadzania za te osoby składek społecznych.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....