Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Członek rady nadzorczej delegowany do czynności zarządu

Wykonywanie funkcji prezesa spółki z o.o. nie uzasadnia obejmowania ubezpieczeniami – decyzja ZUS z 30.11.2018 r. (WPI/200000/43/1230/2018).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki powołano członków rady nadzorczej (RN), którzy od dnia powołania pobierają wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Wszyscy zostali zgłoszeni do ZUS i objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Podstawę wymiaru składki stanowi przychód z tytułu pełnienia funkcji członka RN.

Zgodnie z umową spółki członek RN może być delegowany na okres nie dłuższy niż 3 mies. do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Wynagrodzenie swoich członków, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, RN ustala uchwałą.

Jeden członek RN został delegowany uchwałą do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Umowa spółki nie przewiduje zawierania z delegowanym umowy o pracę, o zarządzanie czy cywilnoprawnej.

W wyniku delegowania nie następuje zmiana statusu osoby delegowanej, tj. nie traci ona członkostwa w RN i nie uzyskuje automatycznie członkostwa w zarządzie spółki. Utrata statusu członka RN może nastąpić w wyniku odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji. W tym przypadku kadencja nadal trwa. Mandat członka RN na okres pełnienia funkcji członka zarządu nie wygasa, a jedynie ulega zawieszeniu. Zdaniem spółki w wyniku delegowania nie następuje zmiana statusu osoby delegowanej, tj. nie traci ona członkostwa w RN i nie uzyskuje automatycznie członkostwa w zarządzie.

Czy delegowany do wykonywania czynności prezesa członek RN obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu?

Stanowisko ZUS: W myśl obowiązującego od 1.01. 2015 r. art. 6 ust. 1 pkt 22 i art. 13 pkt 17 usus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają członkowie RN wynagradzani z tytułu pełnionej funkcji od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt 10 usus w zw. z art. 4 pkt 9 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków RN stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby wchodzące w skład RN, niezależnie od sposobu ich powoływania, łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w updof.

Wyświetlono 14% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....