Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Pomoc dla kierowcy

Usługa „wsparcia kierowcy na drodze” w części sfinansowanej przez pracodawcę nie musi być oskładkowana – decyzja ZUS z 22.08.2018 r. (WPI/200000/43/ 896/2018).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów
  • SN – Sąd Najwyższy

Firma transportowa zamierza podpisać umowę o świadczenie usługi „wsparcie kierowcy na drodze”. Jest ona skierowana do firm wykonujących transport międzynarodowy w UE. Kierowca będzie miał zapewnione wsparcie telefoniczne podczas kontroli na drodze lub innych zdarzeń losowych (np. wypadek, konieczność skontaktowania się z lekarzem lub innymi służbami). Usługę będą świadczyć wykwalifikowani pracownicy usługodawcy, władający językami obcymi. O skorzystaniu z usługi zdecyduje pracownik. Opłata miesięczna ma być finansowana po połowie przez pracodawcę i pracownika. Wartość świadczenia będzie przychodem ze stosunku pracy. Możliwość zakupienia tej usługi przez pracownika wynika z regulaminu płacowego obowiązującego w firmie. Czy dofinansowanie jest zwolnione ze składek?

Stanowisko ZUS: Podstawę wymiaru składek społecznych (emerytalnej, rentowych, wypadkowej, chorobowej) pracowników stanowi przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia składkowego,
  • wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Wyłączone są jedynie te przychody, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  • przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi).

Wyświetlono 13% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....