Zasada memoriału

Waldemar Gos Prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego
Opracowanie omawia istotę zasady memoriału i kwestie związane z jej stosowaniem.

[1] J. Płóciennik-Napierałowa, Zasada memoriału, „Rachunkowość” nr 6/1999, s. 340.

Prowadząc księgi rachunkowe, sporządzając na ich podstawie sprawozdania finansowe i ustalając – z kolei – na podstawie sprawozdań mierniki charakteryzujące działalność jednostki, należy przestrzegać tzw. nadrzędnych zasad rachunkowości. Ich poprawne stosowanie warunkuje bowiem wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Jedną z takich najważniejszych zasad jest zasada memoriału. W literaturze można znaleźć stwierdzenie, że zasada memoriałowego ujmowania operacji gospodarczych jest znana w rachunkowości tak długo, jak długo istnieje rachunkowość (podwójny zapis, metoda bilansowa), czyli od przełomu XIV i XV w.[1] Przeciwstawną, prawdopodobnie starszą zasadą jest zasada kasowa. Wiązało się to z tym, że – historycznie – jedną z głównych przyczyn prowadzenia księgowości była potrzeba zapisania udzielonych pożyczek i ich późniejszej ratalnej, wraz z odsetkami, spłaty.

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • uor – ustawa o rachunkowości

Zasada memoriału zaczęła odgrywać szczególną rolę w końcu XIX w. i 1 połowie XX w., gdy coraz większego znaczenia nabierało poprawne ustalenie wyniku finansowego, z czym ściśle wiąże się określenie – w uznanym za poprawny momencie i wysokości – przychodów oraz kosztów. Jednak zmiany, jakie nastąpiły w 2 połowie XX w. w określaniu celu sprawozdania finansowego, w myśl których jego głównym zadaniem jest ustalanie kapitału własnego (tj. różnicy między aktywami a zobowiązaniami), powodują, że obecnie większą uwagę zwraca się na zasady uznawania, pomiaru i wyceny aktywów i zobowiązań, a więc składników bilansu. Nie można jednak pomijać głównych przyczyn zmian stanów aktywów i zobowiązań, tj. przychodów i kosztów, które również wymagają uznawania według określonych zasad.

Celem niniejszego opracowania jest:

  • wskazanie istoty i znaczenia zasady memoriału,
  • określenie zakresu przychodów i kosztów, które są ujmowane według zasady memoriału,
  • wskazania relacji między aktywami i zobowiązaniami a przychodami i kosztami.

Wyświetlono 6% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....