Zarządca sukcesyjny może kontynuować stosunki pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem wprowadziła tzmiany w art. 632 Kp, umożliwiające kontynuację zatrudnienia pracowników zmarłego przedsiębiorcy.

Tak jak do tej pory, także po wejściu w życie uzs (czyli od 25.11.2018) zasadą jest, że śmierć pracodawcy o statusie osoby fizycznej skutkuje wygaśnięciem umowy o pracę, chyba że dojdzie do przejęcia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kp.

  • Kp – Kodeks pracy

Jeżeli jednak przedsiębiorca wskaże zarządcę sukcesyjnego na wypadek swojej śmierci, angaże będą trwać do czasu wygaśnięcia tak ustanowionego zarządu sukcesyjnego, o ile wcześniej nie nastąpi przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę na mocy art. 231 Kp.

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia jego śmierci – chyba że przed upływem tego terminu osoby uprawnione do czynności zachowawczych (małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobiercy zmarłego, zapisobierca windykacyjny) bądź ustanowiony po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny uzgodnią z pracownikiem (na mocy pisemnego porozumienia stron), że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach odpowiednio do dnia wygaśnięcia:

  • uprawnienia do powołania zarządu sukcesyjnego bądź
  • zarządu sukcesyjnego (o ile wcześniej nie nastąpi przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę na mocy art. 231 Kp).

Wyświetlono 28% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....