Zakup usługi transportu importowanego towaru – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Na dokumencie importu towaru PZC są podane wartość celna i podstawa opodatkowania. Wartość celna to wartość towaru plus koszty transportu do granicy UE (031W) i od niej naliczane jest cło. Do podstawy opodatkowania wchodzi wartość celna plus cło plus opłaty transportowe od granicy UE do miejsca przeznaczenia (071V) i od sumy tych wartości naliczany jest VAT.
Czy w tym przypadku powinien być wykazany import usług?

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o VAT podstawy opodatkowania z tytułu importu usług się nie ustala, jeżeli wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania WNT lub wartość usługi – na podstawie odrębnych przepisów – zwiększa wartość celną importowanego towaru. W takich sytuacjach podstawa opodatkowania importu usług jest zatem „zerowa”, a w konsekwencji do importu usług nie dochodzi.

  • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wyłączenie to dotyczy wartości usług, które zwiększyły wartość celną importowanych towarów, a nie podstawę opodatkowania importu towarów. Jednocześnie z art. 30b ustawy o VAT wynika, że usługi transportowe uwzględniane w podstawie opodatkowania importu towarów dzielą się na:

  • usługi transportowe do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny UE – są one uwzględniane w podstawie opodatkowania importu towarów jako element wartości celnej (najczęściej na mocy art. 30b ust. 1 ustawy o VAT),
  • usługi transportowe od miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny UE do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu – usługi takie stanowią element podstawy opodatkowania importu towarów na mocy art. 30b ust. 4 ustawy o VAT.

Wskazane na wstępie wyłączenie ma zastosowanie tylko do usług transportowych należących do pierwszej z wymienionych grup. Zakupy usług transportowych należących do grupy drugiej mogą zatem stanowić import usług.

Tak właśnie będzie w przedstawionej sytuacji, a w konsekwencji nabycie przez podatnika usług od miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny UE do pierwszego miejsca przeznaczenia stanowi dla niego import usług (o ile są spełnione standardowe warunki określone art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Na mocy art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT, stosuje się stawkę 0% (z wyjątkiem usług w zakresie ubezpieczenia towarów oraz usług dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku). W konsekwencji import usług, o którym mowa, należy wykazać ze stawką 0% (a więc bez naliczenia VAT).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....