Za chorującego zwalnianego trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 30.04.2015 r., w wyniku trzymiesięcznego wypowiedzenia. Kilka dni przed tym terminem osoba zwalniana przeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie, z prawem do zasiłku chorobowego.
Jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca, który w 2015 r. był płatnikiem zasiłków dla załogi?

Pracodawca powinien przekazać do ZUS zwolnienie lekarskie i wypełniony formularz ZUS Z-3. Na tej podstawie ZUS przejmie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • SN – Sąd Najwyższy

Jeśli zatrudniony zachoruje podczas biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę, nie niweczy to czynności wręczenia wymówienia. Wypowiedzenie zachowuje ważność i skuteczność, a stosunek pracy ulega rozwiązaniu w dacie jego upływu (por. wyrok SN z 19.02.2014 r., I PK 266/13).

Osoba tracąca posadę nadal jednak będzie otrzymywać zasiłek chorobowy za cały okres orzeczonej, nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Wyświetlono 19% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....