Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.

ZUS jednak zinterpretował nowe przepisy w sposób korzystny dla przedsiębiorców. Mogą oni od razu stosować nową ulgę – pod warunkiem jednak, że złożą wniosek o zmianę kodu ubezpieczenia w ciągu 7 dni, licząc od pierwszego dnia, w którym spełnią warunki małego ZUS (zakończy się 24-miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek – bez znaczenia, czy nastąpi to np. w lutym, maju, czy czerwcu).

Obrazuje to przykład (nr 19) zamieszczony na stronie internetowej ZUS.

Pan Marceli prowadzi działalność gospodarczą i nie jest rencistą. Do 31.05.2019 spełniał warunki do korzystania z preferencyjnych składek. Ponieważ chce od razu skorzystać z ulgi mały ZUS, musi:

  • do 8.06.2019 przekazać dokument ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 00, wskazując datę wyrejestrowania – 1.06.2019,
  • od tego samego dnia zgłosić się do tych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90.

W przypadku przedsiębiorcy mającego rentę z tytułu niezdolności do pracy wyrejestrowanie z ubezpieczeń powinno nastąpić z kodem zaczynającym się od cyfr 05 72, a zgłoszenie – z kodem 05 92.

Uwaga: nowa ulga nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ktoś rozpoczynał lub zawieszał działalność gospodarczą w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Obowiązki związane z korzystaniem z małego ZUS

Przedsiębiorca na małym ZUS – oprócz standardowych powinności związanych z rozliczaniem składek – ma też obowiązek:

  • przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek – składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym (art. 18c ust. 9 usus; przepis ten nie wskazuje, w jakim terminie obowiązek ten ma spełnić osoba, która w trakcie roku przechodzi z preferencyjnych składek na mały ZUS; zgodnie z logiką powinno to nastąpić w dokumencie składanym za pierwszy miesiąc korzystania z małego ZUS),
  • przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania; jeśli tego nie zrobi, ZUS ustali mu za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 48c usus).

Na marginesie: przedsiębiorcy kontynuujący działalność prowadzoną w 2018 i niekorzystający z preferencyjnych składek (albo którym 24-miesięczny okres korzystania z tej ulgi upłynął dokładnie 31.12.2018) stosownych formalności, związanych z wyrejestrowaniem ze starym kodem i zarejestrowaniem do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92 w celu korzystania prawa do małego ZUS, musieli dopełnić w ciągu 7 dni liczonych od 1.01.2019, czyli do 8.01.2019.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie internetowej ZUS termin ten dotyczył także osób, które aktualnie są zwolnione z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (mają inny tytuł do tych ubezpieczeń, np. umowę o pracę w pełnym wymiarze, czy pobierają zasiłek macierzyński), ale przewidują, że w trakcie roku skończy się im to zwolnienie (np. przestaną pobierać zasiłek od kwietnia 2019).

Takie osoby – podlegające obecnie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – chcąc potem w trakcie roku skorzystać z małego ZUS, do 8.01.2019 powinny były wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....