Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zarząd Główny (ZG) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) na posiedzeniu 6.06.2016 r. zatwierdził łączne sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz przyjął sprawozdanie z działalności statutowej. Rok obrotowy zam- knął się zyskiem znacznie większym niż 2014 r. Wzrosły również przychody z działalności szkoleniowej i wydawniczej. Aktywa SKwP wynoszą ponad 86 mln zł i obejmują głównie majątek trwały, m.in. budynki i lokale będące siedzibami jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim wielką bazą dydaktyczną, na którą składają się sale wykładowe wraz z urządzeniami technicznymi.

 • US – urząd skarbowy

Sprawozdanie z działalności statutowej informuje, że na koniec 2015 r. Stowarzyszenie liczyło 21 888 członków, z tego 21 051 osób to członkowie zwyczajni, 794 osoby to członkowie zwyczajni-dyplomowani księgowi i 43 osoby – członkowie honorowi. W 2015 r. do SKwP przystąpiło ponad 2 tys. osób. Ponadto Stowarzyszenie zrzesza 2282 członków wspierających. Wzrosła liczba sygnatariuszy Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Na koniec 2015 r. było 22 165 sygnatariuszy indywidualnych oraz 2096 sygnatariuszy zbiorowych (przedsiębiorstw i innych jednostek).

W strukturach SKwP działa ponad 180 jednostek organizacyjnych (oddziały, koła, kluby).

W 2015 r. w różnych formach kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie uczestniczyło ok. 73 tys. osób. Łącznie zorganizowano 2695 przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w tym 435 odczytów dla 12 246 osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się kursy w 4-stopniowej ścieżce edukacyjnej, na której na poszczególnych stopniach można uzyskać certyfikaty kwalifikacyjne, a na najwyższym (IV) – tytuł dyplomowanego księgowego. Z tej formy kształcenia w 2015 r. skorzystało prawie 10 tys. osób. Nadal największym zainteresowaniem cieszą się kursy I stopnia dla kandydatów na księgowego oraz II stopnia dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości.

Księgowi Przyszłości – gala finałowa

Zakończyła się II edycja konkursu „Księgowi Przyszłości”. Jego organizatorami byli firma Soneta, producent oprogramowania do zarządzania i księgowości (enova365) oraz SKwP, największa i najstarsza organizacja zawodowa w Polsce. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patroni medialni to stacja telewizyjna Polsat News 2, Polska Agencja Prasowa oraz liczne pisma i portale branżowe m.in. „Rachunkowość”, „Świat Księgowych”, „Infor”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 1500 uczestników zarejestrowanych w 3 kategoriach: uczniowskiej, studenckiej i zawodowej.

Zwieńczeniem rywalizacji drużyn studenckich i zawodowych była uroczysta gala finałowa, która odbyła się w Dniu Księgowego, 9.06.2016 r., w dawnym Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Wiesław Janczyk, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów – Joanna Dadacz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – Krzysztof Burnos i wiceprezes Barbara Misterska-Dragan oraz przewodniczący Rady Pracodawców działającej przy SKwP – Zbigniew Żurek.

Wręczenie nagród 3 najlepszym drużynom w kategorii uczniowskiej miało miejsce 10.06.2016 r. w siedzibie ZG SKwP.

Równolegle z konkursem uruchomiona została aplikacja mobilna – pierwsza w Polsce gra dla księgowych, pozwalająca w atrakcyjnej formie sprawdzić i poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości. Dostawcą aplikacji jest firma Soneta, a pytania do gry zostały ułożone przez SKwP (więcej informacji o konkursie „Księgowi Przyszłości” w „Świecie Księgowych”).

Dzień Księgowego

9.06.2016 r., z okazji Dnia Księgowego, oddziały SKwP gościły członków i sympatyków naszej organizacji na różnych imprezach zarówno zawodowych, jak i towarzyskich.

Oddział Okręgowy w Warszawie zorganizował przy udziale ponad 400 osób konferencję poświęconą księgowym i podatkowym problemom, jakie powstają w związku z przychodami. (Relacje z tych spotkań zawiera lipcowy numer „Świata Księgowych” dołączony do niniejszego zeszytu „Rachunkowości”).

Nagrody za prace naukowe

Na XLVII edycję konkursu SKwP na najlepsze prace naukowe uczelnie zgłosiły prace:

Lp. Nazwa wyższej uczelni Prace[*]
hab. dr. mgr. dypl.
1. Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach 3 6 1
2. Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Krakowie 1
3. Uniwersytet Gdański (UG) w Sopocie 1
4. Uniwersytet Łódzki (UŁ) 5 5
5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) 1
6. Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu 3 1
7. Uniwersytet Szczeciński (US) 1 4 1
8. Uniwersytet Warszawski (UW) 2 3
9. Uniwersytet Ekonomiczny (UE) we Wrocławiu 3
10. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) 1 1
RAZEM 2 6 23 12

[*] Ponadto zgłoszono na konkurs książkę.

Nadesłane prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których w 2015 r. zostały nadane odnośne stopnie naukowe, zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych oceniła Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP pod przewodnictwem prof. dr hab. Gertrudy Krystyny Świderskiej.

Na podstawie punktacji uzyskanej w drodze podwójnej recenzji Kapituła Konkursu przyznała:

Nagrody im. prof. Zbigniewa Messnera

za prace habilitacyjne:

 • dr. hab. Stanisławowi Hońko z US za pracę „Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry i zasady”.

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Jerzy Gierusz, prof. dr hab. Danuta Dziawgo, prof. dr hab. Zenon Głodek;

 • dr hab. Marlenie Ciechan-Kujawie z UMK w Toruniu za „Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy”.

Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. dr hab. Anna Karmańska, prof. dr hab. Bogdan Nogalski;

Nagrody im. prof. Stanisława Skrzywana

za prace doktorskie:

 • I stopnia
  • dr Aleksandrze Noga-Molawce z UE w Katowicach za „Wpływ wartości szacunkowych na metody i efekty rewizji sprawozdań finansowych”.

Promotor: prof. UE dr hab. Józef Pfaff;

 • II stopnia
  • dr. Rafałowi Rydzak z UE w Katowicach za „Wykorzystanie procedur rewizji finansowej w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych”.

Promotor: prof. UE dr hab. Józef Pfaff;

 • III stopnia
  • dr Karolinie Kwiecińskiej z UE w Poznaniu za pracę „Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym”.

Promotor: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska;

 • wyróżnienia
  • dr Katarzynie Segeth-Bonieckiej z UE w Katowicach za „Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego”.

Promotor: prof. UE dr hab. Andrzej Piosik;

za prace magisterskie:

 • I stopnia im. Jerzego Sablika
  • mgr Wiolecie Miodek z UŁ za „Bariery związane z zastosowaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce”.

Promotor: prof. UŁ dr hab. Tomasz Wnuk-Pel;

 • II stopnia
  • mgr Katarzynie Smolarczyk z UE w Katowicach za „Kapitał intelektualny jako nowoczesny obiekt opisu rachunkowości”.

Promotor: prof. UE dr hab. Anna Kostur;

  • mgr Emilii Wasela z UŁ za pracę „Filozofia kaizen i rachunek redukcji kosztów w wybranych przedsiębiorstwach działających w Polsce”.

Promotor: prof. UŁ dr hab. Anna Szychta;

  • mgr Kornelii Mróz z UE we Wrocławiu za „Rachunkowość w koncepcji finansów islamskich”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Luty;

 • III stopnia
  • mgr Alinie Stelmach z UE w Poznaniu za pracę „Polityka rachunkowości grup kapitałowych”.

Promotor: prof. UEP dr hab. Marzena Remlein;

 • wyróżnienia:
  • mgr Iwonie Wilczek z UE w Katowicach za pracę „Etyka w rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego biznesu”.

Promotor: prof. dr hab. Halina Buk;

  • mgr Katarzynie Wasilewskiej z UW za „Rachunkowość jednostek w upadłości na przykładzie SZBJD ›Stokrotka‹”.

Promotor: dr Małgorzata Winter;

  • mgr. Michałowi Jabłonce ze SGH w Warszawie za „Manipulacje w rachunkowości oraz metody ich wykrywania w sprawozdaniach finansowych”.

Promotor: dr Mariusz Karwowski;

za prace dyplomowe:

 • I stopnia
  • Agnieszce Skórze z US za pracę „Organizacja spisu z natury na przykładzie wybranych jednostek gospodarczych”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz;

 • II stopnia
  • Patrycji Kempkiewicz z UE w Katowicach za „Systemy amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa ›X‹”.

Promotor: prof. UE dr hab. Anna Kostur;

  • Paulinie Kassor z UW za „Jednostkowy koszt wytworzenia 1l mleka w gospodarstwie rolnym”.

Promotor: dr Małgorzata Winter;

 • III stopnia
  • Elizie Bartnickiej z UW za „Rachunek kosztów zmiennych i jego wykorzystanie w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa”.

Promotor: dr Adam Chmielewski.

Laureatom życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz życiu zawodowym i prywatnym.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....