Z działalności Krajowej Izby - Listopad 2016


[1] Zob. też strona internetowa www.kibr.org.pl

[2] Bieżące informacje o pracach nad ustawą są dostępne na stronie internetowej KIBR w zakładce Z pracą nad ustawą

➤ Udział samorządu i środowiska biegłych rewidentów w pracach nad nową ustawą[2]

Od dłuższego czasu trwają prace nad kształtem nowej ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie i nadzorze publicznym. Projekt zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2016 r. uwzględnia część postulatów środowiska biegłych rewidentów. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, podkreśla, że w obecnym projekcie zgodnie z duchem unijnej reformy następuje doregulowanie rynku badania sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (jzp), a więc jednostek o systemowym znaczeniu dla gospodarki Polski. Ministerstwo wzięło też pod uwagę postulaty biegłych rewidentów dotyczące zachowania zasady proporcjonalności i ograniczenia obciążeń mniejszych podmiotów. Do projektu ustawy po wielu latach starań udało się wprowadzić instytucję biegłego rewidenta seniora.

Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój. Dotyczy to wysokości kar. Zdaniem samorządu proponowane kary rzędu 250 tys. zł dla biegłych rewidentów i 10% przychodów w przypadku podmiotów uprawnionych przyniosą odmienne skutki od oczekiwanych. Kary na pewno powinny być dotkliwe, ale ich proponowana wysokość jedynie zniechęci do wykonywania zawodu, gdyż stanie się ono po prostu zbyt ryzykowne – wskazuje prezes Burnos. Zwiększy to koncentrację usług na rzecz największych firm audytorskich. Dlatego samorząd postuluje obniżenie maksymalnych kar dla biegłych rewidentów do 100 tys. zł w przypadku badań jzp oraz 50 tys. zł w przypadku pozostałych.

Dla porównania kary wynoszą: na Słowacji – 15 tys. euro, w Hiszpanii – 36 tys. euro, w Finlandii – 10 tys. euro, w Estonii – 6,4 tys. euro. Co więcej, wprawdzie unijne przepisy wymagają od krajów członkowskich zaostrzenia kar za przewinienia biegłych rewidentów, ale jedynie w odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych. Tymczasem zaproponowane w projekcie ustawy podwyższone kary dotyczą wszystkich czynności biegłych rewidentów. To upośledza ich wobec innych zawodów, dla których nie określono żadnych ustawowych kar pieniężnych.

Samorząd proponuje także zmianę nazwy Izby na „Polska Izba Biegłych Rewidentów” wzorem kilkudziesięciu instytutów biegłych rewidentów w UE, które w nazwie mają nazwę państwa.

– Jako samorząd uczestniczymy w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i kongresach. Polscy biegli rewidenci są członkami największych europejskich i światowych organizacji zrzeszających zawodowych księgowych. Przedstawiając się, chcemy promować Polskę i profesjonalizm polskich biegłych rewidentów. Powinna w tym pomagać nazwa naszej organizacji – argumentuje prezes Burnos.

Wyświetlono 9% treści artykułu

Słowniki angielsko polski polsko angielski

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....