XVII Doroczna Konferencja Podatkowa
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
2-3 lutego 2021 r.

Podatki 2021
aktualne tematy podatkowo-rachunkowe

2 lutego 2021 r. (wtorek)
9.00 – 9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10 – 10.40

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • Zasady stosowania przepisów o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – istota korekty
 • Jakie wierzytelności i zobowiązania są objęte ulgą na złe długi
 • Odrębność regulacji w podatkach dochodowych wobec przepisów o uldze na złe długi w VAT (rola wyroku TSUE)
 • Kto jest zobowiązany, a kto uprawniony do rozliczenia ulgi na złe długi w zeznaniu za 2020 r.
 • Preferencje wprowadzone dla dłużników i wierzycieli w przepisach Tarczy Covid-19 – jakie warunki należy spełnić dla ich zastosowania
 • Prezentacja w zeznaniu rocznym i nowe załączniki – omówienie nowych formularzy i przykład rozliczenia
Katarzyna Tomala
prawnik, doradca podatkowy
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
10.40 – 10.55
Przerwa
10.55 – 12.25

Spółki komandytowe – rozliczenie na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamknięcie ksiąg, rozliczenie po objęciu CIT

 • Istota spółki komandytowej
 • Dotychczasowe zasady rozliczania podatku dochodowego w spółce komandytowej
 • Nowe zasady opodatkowania spółki komandytowej
 • Określenie roku podatkowego spółki i wspólników
 • Wpływ nadania spółce statusu podatnika CIT na jej księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe
 • Możliwości i konsekwencje zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 roku
 • Rozliczenie podatkowe wspólników w okresie innym niż okres obrachunkowy spółki komandytowej
 • Wpływ modyfikacji roku obrotowego na obowiązki jednostki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółki komandytowej i jej wspólników
 • Obowiązki jednostki związane z przekształceniem spółki lub zmianą statusu wspólników spółki komandytowej
Zofia Wierzbińska
doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, specjalista ds. rachunkowości
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
12.25 – 12.40
Przerwa
12.40 – 14.00

Spółki osobowe na celowniku fiskusa, inne alternatywy dla spółek komandytowych

 • Omówienie istoty zmian dotyczących spółek osobowych i komandytowych
 • Alternatywne rozwiązania
 • Problemy w stosowaniu przepisów
Piotr Liss
doradca podatkowy, Tax Partner w RSM Poland, wykładowca w SKwP
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
14.00 – 14.15
Przerwa
14.15 – 15.45

Księgowe zamknięcie roku w dobie pandemii

 • Główne wyzwania przed osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe (kontynuacja działalności, racjonalność szacunków, skuteczna inwentaryzacja)
 • Przypadek realnego zagrożenia kontynuacji działalności (likwidacja, upadłość, restrukturyzacja)
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie sprawozdawczości
 • Jak uzyskać rzetelny obraz jednostki w dobie pandemii – wzrost wagi informacji dodatkowej
Łukasz Motała
biegły rewident, prezes zarządu firmy audytorskiej 4 AUDYT sp. z o.o.
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
15.45 – 16.00
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
3 lutego 2021 r. (środa)
9.00 – 9.05
Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9.05 – 10.30

Slim VAT – proste fakturowanie – zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „–" i „+”

 • Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „–"
 • Nowe wątpliwości, czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
 • Kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie? – analiza przypadków
 • Co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „–” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
 • Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę „+”
 • Zasady ujmowania faktur korygujących „–" i „+” w JPK_V7 u wystawcy i odbiorcy
 • Przepisy przejściowe, czyli zasady ewidencjonowania faktur wystawionych do 31 grudnia 2020 roku

Slim VAT – ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów

Slim VAT – wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?

 • Spójne kursy dla przychodów, ale nie dla kosztów
 • Co z zaliczkami?
 • Pilnowanie 12-miesięcznych terminów

Slim VAT – korzyści finansowe – realne czy teoretyczne?

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, ale tylko dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, ale tylko w przypadku dalszej ich odsprzedaży
 • Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł
Aneta Lech (Pożarowska)
prawnik, doradca podatkowy
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
10.30 – 10.45
Przerwa
10.45 – 12.15

Mechanizm podzielonej płatności, w tym zmiany od 1 stycznia 2021 roku

 • Kiedy istnieje obowiązek płatności MPP?
 • Kiedy płatność jest dobrowolna?
 • Jak płacić zaliczki w MPP?
 • Potrącenia i kompensaty
 • Świadczenia kompleksowe a MPP
 • Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK_VAT
 • Płatności na rzecz przedstawicieli celnych
 • PKWiU 2015 zamiast PKWiU 2008
Aneta Lech (Pożarowska)
prawnik, doradca podatkowy
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
12.15 – 12.30
Przerwa
12.30 – 14.00
JPK i e-faktury – doświadczenia z wdrożenia i wykorzystania w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprawozdawczości, plany na 2021 rok

 • JPK – wprowadzenie
 • Zakres danych w JPK – powiązania pomiędzy strukturami
 • Najczęściej występujące problemy przy generowaniu danych – weryfikacja zawartości i spójności
 • JPK_V7 – doświadczenia z wdrożenia
 • Wykorzystanie JPK do sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
 • E-faktury – wdrożenie 2021 – szanse i zagrożenia
Agnieszka Gajewska
członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
14.00 – 14.15
Przerwa
14.15 – 15.45
VAT w transakcjach międzynarodowych, wybrane zagadnienia

 • Zasady dokumentowania handlu z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku
 • Wybrane zagadnienia dotyczące dokumentowania WDT po 1 stycznia 2020 roku
 • Wymogi formalne dla uznania transakcji za WDT
 • Zmiany w zakresie rozliczania eksportu w procedurze uproszczonej w 2020 roku
 • Sprzedaż wysyłkowa – wybrane zagadnienia
Sabina Moczko-Wdowczyk
doradca podatkowy, współzałożycielka, partner i prezes zarządu TaxAGroup
⇒ więcej o wykładowcy ⇐
15.45 – 16.00
Zakończenie i podsumowanie konferencji

O konferencji

1. Organizatorem konferencji jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa.

2. Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach online,
 • materiały szkoleniowe w formie prezentacji,
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

3. Udział w konferencji można opłacić na stronach rachunkowosc.com.pl oraz w SKwP.

4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest opłacenie udziału przed jej rozpoczęciem.

5. Na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji Wydawnictwo "Rachunkowość" lub Organizator przekaże uczestnikom pocztą email link do konferencji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jej odwołania.

7. Z udziału w konferencji można zrezygnować w termnie 7 dni przed jej rozpoczęciem - w formie pisemnej. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na konferencji wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów uczestnictwa.

 

Ceny udziału jednego uczestnika

Cena Rabat Cena netto Cena z VAT
bez rabatów   1100,00 1353,00

dla prenumeratorów, subkrybentów i czytelników:

 • miesięcznika "Rachunkowość"
 • miesięcznika "Rachunkowość i Podatki"
 • książki "Zamknięcie Roku 2020"
 • książki "Podatki 2020"
10% 990,00 1217,70
dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (rejestracja tutaj) 10% 990,00 1217,70
dla uczestników poprzednich Konferencji Podatkowych SKwP (rejestracja tutaj) 10% 990,00 1217,70

 

Zamów teraz

Konferencja „Podatki 2021”
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + Roczny dostęp do serwisu „rachunkowosc.com.pl” ⇒czytaj o dostępie⇐ 1643,00
1507,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + Miesięczny dostęp do serwisu „rachunkowosc.com.pl” ⇒czytaj o dostępie⇐ 1403,00
1267,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + Roczna prenumerata miesięcznika „Rachunkowość” ⇒czytaj o prenumeracie⇐ 1929,00
1793,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + Roczna prenumerata miesięcznika „Rachunkowość i Podatki” ⇒czytaj o prenumeracie⇐ 1443,00
1307,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + „Zamknięcie roku 2020” (wydanie papierowe + serwis) ⇒link⇐ 1542,00
1406,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Konferencja „Podatki 2021” + książka „Podatki 2020 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa” ⇒link⇐ 1447,00
1311,70
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

 

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....