Wypłata pensji w gotówce tylko na wniosek pracownika

Grażyna Ordak

Od stycznia 2019 przelew na konto płatnicze będzie dominującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak pracownik sobie zażyczy, pobory otrzyma np. w kasie firmy.

Takie zmiany wprowadziła w Kp ustawa z 10.01.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU poz. 357). To oznacza, że od 1.01.2019 pracodawców i zatrudnionych obowiązuje art. 86 § 3 Kp w nowym brzmieniu: wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

  • Kp – Kodeks pracy

Zastąpi to obecną zasadę o przekazywaniu poborów do rąk własnych pracownika. Jeszcze do końca grudnia 2018 Kp dopuszcza inny niż gotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik wcześniej zaakceptuje to na piśmie. W aktach osobowych zatrudniający przechowuje pisemne potwierdzenie etatowca o bezgotówkowej formie wypłaty pensji.

Najlepiej na konto…

Nowe brzmienie kodeksowego przepisu eliminuje konieczność uzyskiwania przez pracodawcę zgody pracownika na przelew wynagrodzenia na jego rachunek bankowy. I ta zasada obejmie wszystkich zatrudnianych od 1.01.2019.

Coraz częściej zatrudnieni wybierają bezgotówkową formę wypłaty i – jak tłumaczą projektodawcy ustawy – dzięki nowej wersji art. 86 § 3 Kp będzie ona wiodąca. Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 blisko 80% pracowników w Polsce otrzymywało pobory na rachunki płatnicze.

Innym celem tej regulacji jest ograniczenie szarej strefy. W przeciwieństwie do elektronicznych płatności gotówkowe nie pozostawiają śladu, pozwalając ukryć przekazanie pieniędzy. Zmniejszenie roli gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych poprawi też konkurencyjność uczciwych podmiotów i zwiększy dochody sektora finansów publicznych – wynika z rządowego uzasadnienia projektu zmian o wypłacie wynagrodzeń.

…ale w gotówce też może być

Pracownik będzie mógł jednak otrzymywać pieniądze „do ręki”. Od nowego roku stanowi to wyjątek od kodeksowej reguły, dlatego zatrudniony musi w tej sprawie przekazać pracodawcy wniosek na papierze lub elektronicznie (nie trzeba go opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Przepisy nie wskazują, do kiedy pracownik może prosić o wypłatę w gotówce. Zdaniem adwokata Piotra Wojciechowskiego takie pismo będzie miał prawo złożyć w dowolnym czasie i pracodawca powinien je uwzględnić.

Regulaminy i informacje

Od 1.01.2019 zwiększy się zakres danych osobowych udostępnianych pracodawcy przez zatrudnionego. Określa to art. 221 pkt 3 Kp, chodzi o numer jego rachunku do przelewu pieniędzy.

Jednak to nie koniec modyfikacji. Jeśli w firmie obowiązuje regulamin pracy, to zmieniona regulacja o sposobie, formie i warunkach wypłaty pensji też musi się tam znaleźć. Pamiętać należy o tym, że zgodnie z art. 1043 § 1 Kp nowe postanowienia regulaminu wchodzą w życie po 2 tyg. od ich podania do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w firmie. Aby więc tę datę skorelować z nowymi przepisami kodeksowymi, zmianę regulaminu trzeba ogłosić najpóźniej 17.12.2018 (te modyfikacje pracodawca konsultuje jeszcze z zakładową organizacją związkową; jeśli jednak związkowcy ich nie przyjmą, nowe postanowienia i tak zostaną wprowadzone).

Podobnie pracodawca samodzielnie zmieni indywidualną informację o warunkach zatrudnienia przekazywaną najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Zgodnie z art. 29 § 3 i 31 Kp wskazuje w niej częstotliwość, termin i czas wypłaty wynagrodzenia.

Inne powiadomienia

Dotychczasowe zgody pracowników na przekazywanie pieniędzy na konto bankowe zachowają ważność także po zmianie przepisów. Natomiast tych, którzy dotychczas otrzymywali pensję w gotówce, do 22.01.2019 zakład informuje o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku o dalszej jego wypłacie do rąk własnych.

W ciągu 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia pracownik powinien podać pracodawcy dane do przelewu wynagrodzenia lub złożyć wniosek o jego wypłatę w gotówce. Jeżeli termin przekazania pensji przypadnie po 1.01.2019, a przed otrzymaniem przez pracodawcę informacji lub wniosku pracownika, wypłaca się ją w dotychczasowy sposób.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....