Wypłata należności za udostępnienie przez osobę fizyczną witryn internetowych pod reklamy – pobór PIT

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka świadczy usługi umieszczania materiałów reklamowych klientów (reklamodawców) na stronach WWW. W tym celu nabywa – za wynagrodzeniem – „powierzchnię reklamową” od właścicieli witryn internetowych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Polsce i za granicą).
Czy w związku z tym ciążą na niej obowiązki płatnika PIT?

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 updof źródłem przychodów są m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze.

  • MF – Minister Finansów
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Do tego źródła przychodów (tzw. najmu prywatnego) zalicza się przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, jak również umów nienazwanych, o podobnym charakterze do najmu lub dzierżawy. W świetle orzecznictwa i wyjaśnień organów podatkowych kwalifikują się tu również przychody z tytułu udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, m.in. w celach reklamowych (wyroki NSA z 27.02.2013, II FSK 1305/11, 19.06.2012, II FSK 2485/10, interpretacja ogólna MF z 5.09.2014, DD2/033/55/KBF/14/RD-75000).

Bez względu na to, czy spółka wypłaca wynagrodzenie za udostępnienie witryny internetowej pod reklamę osobie fizycznej z miejscem zamieszkania w Polsce, czy za granicą, nie ciążą na niej obowiązki płatnika PIT.

Jeśli chodzi o osoby zagraniczne, to „najem” stron internetowych klasyfikowany do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, nie mieści się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 updof, co skutkuje brakiem konieczności pobrania od wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia zryczałtowanego podatku „u źródła” na podstawie art. 41 ust. 4 updof.

Z kolei w przypadku polskich osób fizycznych taka klasyfikacja powoduje, że na spółce nie ciążą obowiązki płatnika PIT określone w art. 41 ust. 1 updof, tj. poboru zaliczki na ten podatek.

Spółka nie jest też zobligowana do sporządzania informacji podatkowych PIT-11, w tym na podstawie art. 42a updof, bo informacja ta dotyczy tylko przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 updof.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretacje KIS z 6.04.2018, 0112-KDIL3-1.4011.119.2018.1.AGR, i 16.03.2018, 0114-KDIP3-2.4011.61.2018.1.AK1).

Temat: „Koszty podatkowe”
CIT i PIT

Zbycie przedawnionych wierzytelności handlowych a przepisy o kosztach podatkowych

Piotr Kaim
W myśl regulacji ustaw o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Znaczenie tego przepisu budzi wątpliwości, gdy wierzytelność ulega przedawnieniu, a następnie jest przedmiotem odpłatnego zbycia.
Pojawia się wówczas pytanie, czy nominalna wartość wierzytelności może być uwzględniona w kosztach transakcji dokonanej po przedawnieniu. Ostatnie orzeczenia sądowe sugerują odpowiedź przeczącą.

Przedmiotem niniejszego artykułu są skutki przedawnienia tzw. własnych wierzytelności handlowych, a więc takich, które znalazły się w majątku podatnika na skutek sprzedaży towarów lub usług.


CIT

Prezenty dla pracowników nie na koszt firmy

Anna Koleśnik
Pracodawca, który obdaruje pracownika z okazji jubileuszu firmy, nie zaliczy wydatku na zakup przedmiotu darowizny do kosztów uzyskania przychodów.

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na organizację spotkań działowych jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. organizuje po godzinach pracy spotkania pracowników poszczególnych działów (tzw. spotkania działowe). Wiążą się z tym wydatki na posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje (np. kręgielnia). Celem spotkań jest zwiększenie motywacji do pracy, integracja pracowników, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej, a przez to zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania pracowników, co powinno się przełożyć na wzrost przychodów spółki.
Czy tego typu wydatki są kosztami uzyskania przychodów?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na artykuły spożywcze eksponowane podczas targów – czy są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest producentem przemysłowych urządzeń chłodniczych (regały i szafy chłodnicze, wyspy mroźnicze, witryny do przechowywania ciast itp.). Prezentując swoje urządzenia podczas targów, dla uzyskania lepszego efektu wypełnia je produktami spożywczymi.
Czy wydatki na ich zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Wycena spółki osobowej nie na jej koszt

Krzysztof Hałub
Jeden ze wspólników ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej, zbywając swoje prawa oraz obowiązki w niej na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym spółka zamówiła opinię określającą wartość rynkową jej przedsiębiorstwa. Opinia posłużyła wyłącznie wspólnikowi, który zbywał udział spółkowy, do negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Faktura została wystawiona na spółkę i przez nią opłacona.
Czy kwota, na którą opiewała, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....