Wynajem wspólnego lokalu małżonków – kto rozlicza VAT

Aleksander Woźniak

Podatnikiem VAT może być tylko jeden z małżonków, nawet jeśli obrót gospodarczy dotyczy ich wspólnego majątku.

Potwierdził to NSA w wyroku z 24.07.2018 (I FSK 1498/16).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

Jak czytamy w przywołanym orzeczeniu, ponieważ małżeństwo nie ma statusu podatnika VAT, konieczność ustalenia, kto jest podatnikiem tego podatku, odnosi się do każdego z małżonków z osobna. W orzecznictwie za dopuszczalne uznaje się przyjęcie, iż podatnikiem VAT jest tylko jeden z małżonków, mimo że obrót gospodarczy dotyczy majątku wspólnego małżonków.

(...) Organy podatkowe ustaliły, że usługę najmu lokalu użytkowego świadczył wyłącznie skarżący. To skarżący, jako wynajmujący, zawarł z G. sp. z o.o. umowę najmu lokalu użytkowego należącego do majątku wspólnego jego i jego żony.

Skarżący nie wskazał żony jako wynajmującego. Nie powołał się na działanie w imieniu żony na podstawie pełnomocnictwa, mocą którego upoważniła go ona „do podpisania w naszym wspólnym imieniu, z firmą G. sp. z o.o. (...) umowy wynajmu lokalu użytkowego”.

W treści umowy najmu znajduje się też oświadczenie skarżącego, iż jest właścicielem lokalu stanowiącego przedmiot najmu. Skarżący nie ujawnił zatem okoliczności, że żona umocowała go do podpisania umowy najmu, ani też nie wskazał żadnych działań żony związanych z wykonywaniem tej umowy.

W takiej sytuacji, gdy faktyczną aktywność w realizacji zawartej umowy najmu nieruchomości wykazuje jedynie jedno z małżonków, a drugie poza formalnym umożliwieniem zawarcia umowy, polegającym na udzieleniu stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie, pozostaje całkowicie bierne w jej wykonaniu, brak jest podstaw do uznania tegoż drugiego małżonka za podatnika VAT.

Podobne wnioski wynikają też z wyroków NSA z 12.10.2017 (I FSK 2324/15) oraz 20.11.2013 (I FSK 1681/12).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....