Wynajem nieruchomości przez spółkę cywilną od wspólnika – koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej. Jeden nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chce wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).
Czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla małżonków koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki?

Z dotychczasowych interpretacji organów podatkowych wynika, że tak, jednak z uwagi na odmienne stanowisko NSA taki sposób postępowania wiązać się będzie z dużym ryzykiem.

  • IS – izba skarbowa
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W odnoszących się do spółki cywilnej interpretacjach KIS z 13.03.2018 (0115-KDIT3.4011.416.2017.1.PSZ) i IS w Łodzi z 27.01.2017 (1061-IPTPB1.4511.975.2016.1.RK) wyrażono pogląd, że przepisy updof nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki cywilnej, w której jest również wspólnikiem. (...) Sam fakt, że wspólnikiem spółki cywilnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków na nabycie usług wspólnika – świadczonych przez niego w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej. Jednakże, ustalając warunki ww. usług, należy uwzględniać zapisy wskazanego powyżej art. 25 updof.

Przypomnijmy, że przepis ten dotyczy transakcji między podmiotami powiązanymi. Stanowi, że jeżeli w wyniku powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Umowa najmu powinna być zatem zawarta na warunkach rynkowych.

Zastosowanie się do powyższych interpretacji bez uzyskania takiego pisma we własnej sprawie byłoby jednak ryzykowne. Otóż w wyrokach z 2.12.2016 (II FSK 2627-2629/16) NSA orzekł, że zawarcie umowy spółki cywilnej nie powoduje powstania nowego podmiotu. A ponieważ niedopuszczalne jest, by po obu stronach umowy występował ten sam podmiot, wynikający z umowy najmu ze wspólnikiem czynsz nie może stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodu, gdyż jest to świadczenie dla samego siebie.

Na marginesie: takich wątpliwości nie powinno być w przypadku innych spółek osobowych, te bowiem – w przeciwieństwie do spółki cywilnej, która jest umową między wspólnikami będącymi odrębnymi przedsiębiorcami – posiadają podmiotowość prawną i same są przedsiębiorcami. W przypadku gdy wspólnik wynajmuje takiej spółce należącą do niego nieruchomość, nie można mówić o „świadczeniu samemu sobie”. Potwierdzają to interpretacje KIS z 21.05.2018 (0115-KDIT3.4011.202.2018.1.DB i 0115-KDIT3.4011.203.2018.1.DB).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....