Wynagrodzenia chorobowe i za urlopy nieobjęte ulgą B+R

Krzysztof Hałub

Jeśli pracownik zaangażowany w działalność badawczo-rozwojową B+R weźmie urlop lub zachoruje, odbije się to negatywnie na wysokości kosztów kwalifikowanych objętych ulgą w CIT i PIT.

Przed 1.01.2018 nie było takiego problemu, ponieważ organy podatkowe potwierdzały, że kosztem kwalifikowanym są także wynagrodzenia za czas choroby oraz urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności B+R (zob. pisma IS w Katowicach z 21.11.2016, 2461-IBPB-1-2.4510.926.2016.1.BG, oraz KIS z 23.03.2017, 0461-ITPB3.4510.752.2016.1.PS, i 19.12.2017, 0114-KDIP2-1.4010.359.2017.1.JS). Obecnie jednak zmieniły zdanie (np. interpretacje KIS z 11.05.2018, 0111-KDIB1-3.4010.159.2018.1.IZ).

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Uzasadniają to zmianą stanu prawnego – w updop i updof znowelizowanych od 1.01.2018 wyraźnie zapisano bowiem, że za „koszty kwalifikowane” uznaje się należności i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika (art. 18d ust. 2 pkt 1 updop i art. 26e ust. 2 pkt 1 updof).

Wcześniej zasada ta nie wynikała bezpośrednio z brzmienia przepisów, jednak organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wskazywały na konieczność jej stosowania w przypadku pracowników zaangażowanych w działalność B+R i jednocześnie wykonujących inne prace. Generalnie uznawały jednak wynagrodzenia urlopowe czy płatne zwolnienia lekarskie za koszt kwalifikowany. Zapisanie tej reguły w ustawie spowodowało, że – zgodnie z wyjaśnieniami fiskusa – nie są one objęte ulgą B+R.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP”: W stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2018, na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w usus, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

W odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika (pracodawcę) za czas urlopu i choroby należy wyjaśnić, że udzielanie pracownikom urlopu oraz przebywanie pracownika na zwolnieniu chorobowym jest wynikiem pozostawania określonego pracownika w stosunku pracy. Wskazać należy jednak, że pojęcie „czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności B+R”, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, odnosi się do czasu faktycznie poświęconego przez pracownika na tę działalność.

Odliczeniu nie będą zatem podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypadających na dni/okresy nieobecności pracownika (z powodu urlopu czy też wynagrodzenie za czas choroby). W sytuacji więc, gdy w danym miesiącu pracownik realizujący działalność B+R otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas choroby oraz/lub urlopu wypoczynkowego, a zatem za czas, w którym nie realizował faktycznie działalności B+R, wówczas to wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od wspomnianego przychodu, określonymi w usus, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, korzystających z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....