Wykup samochodu używanego na podstawie umowy leasingu a podatek dochodowy

Piotr Kaim doradca podatkowy

Spółka używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres obowiązywania umowy leasingowej dobiega końca. Spółka chciałaby nadal korzystać z auta, więc planuje jego wykup. Ma do tego prawo po wniesieniu dodatkowej opłaty przewidzianej w umowie leasingu.
Jak ją rozliczyć na gruncie CIT?

Skutki wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego nie zależą od formy prawnej leasingobiorcy. Innymi słowy sytuacja leasingobiorców, którzy są podatnikami CIT, nie różni się od sytuacji leasingobiorców będących podatnikami PIT – pod warunkiem, że ci ostatni uiszczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtowych. Przepisy updop i updof są w tym zakresie identyczne.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Samochód używany w ramach leasingu operacyjnego – a więc umowy spełniającej warunki określone w art. 17b updop (art. 23b updof) – nie wchodzi w skład majątku leasingobiorcy. W związku z tym – o ile auto spełnia warunki środka trwałego (ma być używane w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok) – jego wykup jest równoznaczny z nabyciem przez spółkę środka trwałego. Opłata za ten wykup wraz z innymi wydatkami bezpośrednio związanymi z wykupem będzie stanowić wartość początkową samochodu – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i art. 16g ust. 3 updop (art. 22g ust. 1 pkt 1 i art. 22g ust. 3 updof). Na marginesie: do wartości początkowej nie zalicza się zwykłych opłat leasingowych, jakie były ponoszone z tytułu używania samochodu w podstawowym okresie obowiązywania umowy.

Co do zasady wartość początkowa powinna być podstawą obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych (zał. nr 1 do updop i updof) samochody osobowe są amortyzowane wg stawki 20% rocznie, zaś samochody osobowe o napędzie elektrycznym – wg stawki 18% rocznie.

Z reguły jednak wydatki na nabycie samochodów poleasingowych są relatywnie niewielkie i nie przekraczają 10 tys. zł. Jeżeli będzie tak w przypadku samochodu wykupionego przez spółkę, rozliczenie kosztów nabycia może nastąpić jednorazowo, bez potrzeby stosowania zwykłej amortyzacji. Zgodnie z art. 16d ust. 1 updop (art. 22d ust. 1 updof) wydatki na nabycie samochodu nieprzekraczające 10 tys. zł mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym samochód jest oddawany do używania. W komentowanym przypadku – gdy samochód jest już używany – będzie to miesiąc jego wykupu.

Inną możliwością – o podobnym skutku – jest umorzenie całej wartości początkowej samochodu za pomocą jednorazowego odpisu, zgodnie z art. 16f ust. 3 updop (art. 22f ust. 3 updof). Wartość tego odpisu może być w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodu – w miesiącu oddania samochodu do używania lub w następnym.

Jednak przy jednorazowym odpisie trzeba wziąć dodatkowo pod uwagę wymóg wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych, wynikający z art. 16d ust. 2 updop (art. 22d ust. 2 updof). Jest zatem oczywiste, że nie można dokonać jednorazowego odpisu przed wprowadzeniem samochodu do tej ewidencji.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....