Wydruk ogłoszenia w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego podstawą zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy
Spółka z o.o. posiada wierzytelność z tytułu dostawy towarów w 2011 r. wobec spółki X. Wierzytelność została zaliczona do przychodów w dacie wydania towaru. W 2012 r. została ogłoszona upadłość X, obejmująca likwidację majątku dłużnika, i spółka zgłosiła wierzytelność sędziemu--komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, stosownie do art. 236 Prawa upadłościowego i naprawczego (dalej puin). W styczniu 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało ogłoszone obwieszczenie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec X. Wierzytelność wobec X nie jest przedawniona.
Czy na podstawie wydruku ogłoszenia w MSiG w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika X, spółka może uznać nieprzedawnioną, uprzednio zaliczoną do przychodów podatkowych wierzytelność, za koszt uzyskania przychodu?

Ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop uzależnił możliwość zakwalifikowania wierzytelności, odpisanej w księgach rachunkowych jako nieściągalna, do kosztów uzyskania przychodów od łącznego spełnienia dwu poniższych warunków:

  • wierzytelność ta była wcześniej zarachowana jako przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 3 updop,
  • nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.

Wyświetlono 23% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....