Wydatki na wynajem nieruchomości przez spółkę jawną od wspólnika – czy są kosztem

Przepisy updof nie ograniczają możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w ramach których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki osobowej, w której jest również wspólnikiem.

Tak wynika z interpretacji KIS z 21.05.2018 (0115-KDIT3.4011.202.2018.1.DB i 0115-KDIT3.4011.203.2018.1.DB). Dotyczyły one spółki jawnej, której wspólnikami byli małżonkowie. Jeden nich prowadził indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chciał wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku. Małżonkowie nabrali wątpliwości, czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla nich koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki.

  • IS – izba skarbowa
  • US – urząd skarbowy
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

KIS uznała, że tak, wskazując, że – jeśli chodzi o małżonka wynajmującego nieruchomość spółce – nie jest to „świadczenie samemu sobie”: Poniesiony przez spółkę wydatek (czynsz najmu), prawidłowo udokumentowany, stanowić będzie podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników spółki jawnej (również dla wnioskodawcy), proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki. Sam fakt, że wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wynajmuje powierzchnie użytkowe spółce jawnej, w której jest wspólnikiem, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków z tytułu najmu tych powierzchni.

KIS podkreśliła jednocześnie, że w tym przypadku należy uwzględnić postanowienia art. 25 updof, dotyczącego transakcji między podmiotami powiązanymi. Wynika z nich, że jeżeli w wyniku powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Oznacza to, że umowa powinna być zawarta na warunkach rynkowych, bo inaczej US może zakwestionować rozliczenie.

Na marginesie: wniosków wypływających z tej interpretacji dla spółki jawnej i jej wspólników nie można automatycznie przełożyć na spółkę cywilną. W wyrokach z 2.12.2016 (II FSK 2627-2629/16) NSA orzekł, że zawarcie umowy spółki cywilnej nie powoduje powstania nowego podmiotu. A ponieważ niedopuszczalne jest, by po obu stronach umowy występował ten sam podmiot, wynikający z umowy najmu ze wspólnikiem czynsz nie może stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodu, gdyż jest to świadczenie dla samego siebie.

Co ciekawe, w wydawanych interpretacjach organy podatkowe zajmują w tej kwestii odmienne stanowisko (np. interpretacje KIS z 13.03.2018, 0115-KDIT3.4011.416.2017.1.PSZ, i IS w Łodzi z 27.01.2017, 1061-IPTPB1.4511.975.2016.1.RK).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....