Wydatki na domeny internetowe nie podlegają amortyzacji

Marcin Sądej

Prawo do domen internetowych nie stanowi wnip, w związku z czym wydatki na ich nabycie powinny zostać uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 24.05.2018 (0111-KDIB1-2.4010.52.2018.2.MM).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • wnip – wartości niematerialne i prawne
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wnioskodawca przejął inną spółkę, która nabyła prawa do określonych zarejestrowanych domen internetowych. Przejęta spółka traktowała domeny jako wnip, od których dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca powziął wątpliwości co do takiego sposobu kwalifikacji i rozliczenia wydatków na nabycie domen.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał: prawa do domen internetowych nie zostały wymienione w katalogu zawartym w treści art. 16b ust. 1 i 2 updop. W konsekwencji nabycia domeny nie dochodzi bowiem w szczególności do przeniesienia autorskich lub pokrewnych praw majątkowych ani też do nabycia licencji czy też praw określonych w ustawie z 30.06.2000 – Prawo własności przemysłowej lub know-how. Tym samym (...) należy uznać, że w ramach transakcji nabycia praw do domen spółka przejęta nie nabyła składników majątku stanowiących wnip na gruncie updop, których koszt nabycia powinien zostać rozpoznany dla celów updop w formie odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

(...) W konsekwencji (...) należy uznać, że wydatek na nabycie praw do domen (...) powinien zostać uznany za koszt pośredni na gruncie przepisów updop.

KIS uznała to stanowisko za prawidłowe.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....