Wydatki na alkohol serwowany podczas wyjazdu integracyjnego nie są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. zorganizowała dla pracowników wyjazd integracyjno-szkoleniowy na Słowację, finansowany ze środków obrotowych. Wydatek na kompleksową usługę organizacji wyjazdu został udokumentowany fakturą. Na koszt usługi składają się m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, w tym alkoholowe, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem, dodatkowe atrakcje (uroczysta kolacja, wycieczka). Celem wyjazdu jest podsumowanie roku finansowego spółki, zwiększenie motywacji do pracy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej.
Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?

W myśl art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

  • MF – Minister Finansów
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Celem kosztów reprezentacji jest stworzenie określonego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy, działalności itd., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to mają one charakter reprezentacyjny.

Jak podkreślają organy podatkowe i sądy administracyjne, wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że w każdym przypadku muszą one zostać wyłączone z kosztów podatkowych. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny bądź nie wykazują związku z przychodem. Każdy wydatek powinien być przy tym rozpatrywany i kwalifikowany odrębnie, zależnie od okoliczności (por. interpretacja ogólna MF z 27.11.2013, DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, wyrok NSA z 17.06.2013, II FSK 702/11).

Organy podatkowe i sądy administracyjne potwierdzają też, że „reprezentacja” to działanie skierowane na zewnątrz, a zatem do innych podmiotów niż pracownicy firmy. Wydatki na imprezę integracyjną (integracyjno-szkoleniową) nie podlegają więc wyłączeniu z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Nie oznacza to jednak, że każdy wydatek na pracownika zawsze stanowi koszt uzyskania przychodów. Wydatki te również podlegają ocenie pod kątem spełnienia warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 updop.

Organy podatkowe przyjmują, że sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy koszty organizacji imprezy integracyjnej (integracyjno-szkoleniowej) pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Są bowiem poniesione w interesie ekonomicznym pracodawcy. Wpływają na zwiększone zaangażowanie pracowników oraz wzmocnienie ich lojalności wobec pracodawcy, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych przez niego kosztów oraz zwiększenie osiąganych przychodów (por. interpretacje KIS z 6.09.2018, 0111-KDIB2-1.4010.231.2018.2.BKD, 30.01.2018, 0111-KDIB2-1.4010.359.2017.1.AP, i 9.01.2017, 2461-IBPB-1-2.4510.1004.2016.1.BD).

Organy podatkowe przyjmują jednocześnie, że poniesione w ramach kosztów wyjazdów integracyjnych wydatki na zakup alkoholu nie stanowią kosztów podatkowych. Ich zdaniem nie istnieje związek pomiędzy zakupem i spożywaniem napojów alkoholowych podczas wyjazdu pracowników z zakładanymi celami imprezy, takimi jak zwiększenie poziomu motywacji do pracy oraz integracji między pracownikami, poprawa atmosfery pracy i komunikacji interpersonalnej (por. przywołana wyżej interpretacja KIS z 6.09.2018 i pismo KIS z 1.09.2017, 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1).

Na podstawie posiadanego kosztorysu imprezy spółka powinna więc wyłączyć wydatki na alkohol z kosztów uzyskania przychodów.

Integracja zleceniobiorców nie jest kosztem podatkowym

Jeszcze do niedawna organy podatkowe potwierdzały, że kosztem uzyskania przychodów są też wydatki na udział w imprezie integracyjnej innych niż pracownicy osób zatrudnionych w firmie (pracujących na umowy zlecenia, o dzieło czy samozatrudnionych). Obecnie zmieniły stanowisko. Wskazują, że koszty organizacji imprezy integracyjnej są kosztami podatkowymi tylko w części przypadającej na pracowników w rozumieniu Kp. W pozostałym zakresie są to wydatki na reprezentację, ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami (zob. interpretacje Szefa KAS z 1.09.2018, DPP13.8221.111.2018.GTM, oraz KIS z 21.06.2018, 0111-KDIB2-3.4010.15.2018.3.KK, i 9.01.2018, 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....