Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • ska – spółka komandytowo-akcyjna

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 NSA wielokrotnie potwierdzał, że likwidacyjne wydanie majątku spółki nie mieści się w zakresie art. 14a updop. Jest ostatnią czynnością spółki związaną z jej mieniem. Uznanie, że czynność ta powoduje powstanie przychodu, wymagałoby tworzenia w spółce rezerw pieniężnych na zapłatę podatku i opóźniałoby proces likwidacyjny.

Do tego poglądu ostatecznie przychyliły się również organy podatkowe. Fiskus nie dał jednak za wygraną i doprowadził do zmiany w przywołanym przepisie, która nastąpiła ustawą z 28.11.2020 (DzU poz. 2123). W art. 14a updop wprost wskazano, że obejmuje on również regulowanie – w całości albo w części – zobowiązania z tytułu podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni. Przychodem spółki/spółdzielni jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie świadczenia niepieniężnego (wydania majątku).

Jak argumentowano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, brak jest uzasadnienia prawnego, aby różnicować skutki podatkowe w przypadku spółki, która – zgodnie z (…) przepisami Ksh – upłynni majątek, a uzyskane z takiego upłynnienia majątku kwoty, po uregulowaniu zobowiązań w podatku dochodowym, przekaże wspólnikom (akcjonariuszom), oraz spółki, która bez upłynniania takiego majątku i bez regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu przyrostu wartości przekazywanego majątku przekaże go w formie rzeczowej swoim wspólnikom (akcjonariuszom).

Należy zwrócić uwagę, że znowelizowany przepis zasadniczo dotyczy nie tylko spółdzielni, spółek kapitałowych i ska, ale także spółek komandytowych i jawnych będących nowymi podatnikami CIT.

Niemniej, w myśl przepisów Ksh, dwie ostatnie spółki osobowe mogą być rozwiązane bez formalnego przeprowadzenia likwidacji (polegającej na ściągnięciu wierzytelności, uregulowaniu zobowiązań i podziale pozostałych środków pieniężnych). Wspólnicy podejmują wówczas uchwałę o sposobie podziału majątku spółki pozostałego na dzień jej rozwiązania.

Można zatem argumentować, że wydanie składników majątku spółki komandytowej czy jawnej jest spełnieniem pierwotnego – rzeczowego świadczenia. Nie dochodzi więc do spełnienia świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania świadczenia pieniężnego (bo to ostatnie w ogóle nie powstaje), a zatem art. 14a updop nie powinien mieć zastosowania.

Takie też wnioski nasuwają się po lekturze uzasadnienia do ustawy nowelizującej, w którym wprost powołano art. 282 § 1 oraz 468 § 1 Ksh dotyczące likwidacji spółek z o.o., akcyjnych i ska, nakazujące upłynnienie ich majątku w ramach procesu likwidacji, oraz wskazano, że zmieniony art. 14a obejmuje przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Trzeba się jednak spodziewać, że kwestia ta może stać się kolejnym przedmiotem sporu z fiskusem.

Temat: „Podatki 2021”
PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

Temat miesiąca

Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 2021

Zniknęły prawie wszystkie ograniczenia co do rodzajów działalności, które mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększył się też znacznie limit przychodów uprawniający do tej formy rozliczenia.

Te i inne zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania PIT zostały wprowadzone ustawą z 28.11.2020 (DzU poz. 2123).

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....