Wsparcie dla nowych inwestycji na terenie całej Polski – zasady korzystania z ulgi w podatku dochodowym

Agata Dominowska konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Biuro Poznań
Inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – tylko w 14 specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Ulgę wprowadziła obowiązująca od 30.06.2018 r.[1] ustawa o wspieraniu nowych inwestycji[2], jednak w praktyce ubieganie się o wsparcie stało się możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do niej, co nastąpiło 5.09.2018 r.

Ustawa zrewolucjonizowała pojęcie „strefy ekonomicznej” i wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu inwestycji na terytorium Polski w formie zwolnienia od CIT i PIT, które jest przyznawane na podstawie wydawanych przez ministra właściwego ds. gospodarki decyzji o wsparciu[3]. Docelowo wsparcie to ma zastąpić dotychczasowe preferencje podatkowe przyznawane na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej ustawa o SSE)[4].

Przyznawana pomoc publiczna – w postaci zwolnienia od podatku dochodowego – jest zależna od kryteriów jakościowych i ilościowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca, oraz od regionu planowanej inwestycji. W świetle art. 5 ust. 2 i 3 ustawy wsparcie może być udzielone na terytorium RP, podzielonym na obszary (…) z uwzględnieniem spójności terytorialnej, powiązań gospodarczych oraz granic powiatów. Obszary te określa rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki. Zwolnienie podatkowe można uzyskać nawet na 10–15 lat.

Polska Strefa Inwestycji

Strategia pod hasłem „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”, realizowana przez wprowadzenie ustawy do porządku prawnego, ma na celu zarówno aktywizację mniej rozwiniętych regionów (o wyższej stopie bezrobocia), jak i osiągnięcie zamierzonych efektów na rynku pracy, nowoczesnych technologii, nauki i szkolnictwa, co powinno się przełożyć na znaczne zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • RM – Rada Ministrów

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy[5], SSE nie są już efektywnym mechanizmem udzielania pomocy inwestorom, a przez ograniczenia czasowe i obszarowe, wynikające z obecnego systemu, Polska stała się mniej atrakcyjnym krajem dla inwestycji niż Słowacja, Czechy czy Węgry. Dostępność zwolnienia podatkowego dla inwestycji w całym kraju ma wpłynąć pozytywnie także na sektor MŚP, które nie będą musiały się przenosić do poszczególnych SSE i inwestować z dala od swojego obszaru działania.

Dodatkową zachętą do inwestowania ma być gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia od podatku wydawane na 10–15 lat. Przewidziano także premiowanie przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

Przepisy ustawy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) tworzą nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, wskazują podstawowe zasady przyznawania preferencji podatkowych, określają kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji, a także definiują podstawowe pojęcia z tego zakresu.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w innych ustawach, przede wszystkim w updop i updof, polegające na ustanowieniu zwolnień podatkowych i uściśleniu zasad ich stosowania.

Wprowadzenie PSI nie oznacza, że automatycznie znikają dotychczasowe SSE. Będą one działać do końca 2026 r. Równolegle obowiązują więc dwie ustawy o:

  • SSE, działająca już wyłącznie w zakresie jeszcze aktualnych zezwoleń,
  • wspieraniu nowych inwestycji.

Wyświetlono 13% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....