Większe dofinansowania od starosty w 2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

W ślad za podniesieniem do 2250 zł minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019 wzrosły także refundacje przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem bezrobotnych.

Podstawą do ich wypłaty są przepisy ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265 ze zm., dalej upz).

Dotyczy to refundacji:

  • składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego zatrudnionego na pełnym etacie, pracującego nadal po 12 mies. od skierowania, wynoszącej 300% minimalnej pensji, czyli od 1.01.2019 – 6750 zł (art. 47 upz),
  • wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnego w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zatrudnionego przy pracach interwencyjnych przynajmniej w ½ wymiaru czasu pracy na okres do 6 mies., wynoszącej ½ minimalnej pensji (1125 zł) plus składki od refundowanego wynagrodzenia co miesiąc za osobę (art. 51 ust. 2 upz),
  • wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnego w szczególnej sytuacji na rynku pracy zatrudnionego przy pracach interwencyjnych przynajmniej w ½ wymiaru czasu pracy na okres do 12 mies., wynoszącej 100% minimalnej pensji (2250 zł) plus składki od refundowanego wynagrodzenia co drugi miesiąc za osobę (art. 51 ust. 3 upz),
  • najwyżej przez 18 mies. wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych bezrobotnych zatrudnionych przy pracach interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy, wynoszącej 100% minimalnej pensji (2250 zł) plus składki od niej co drugi miesiąc za osobę (art. 56 ust. 2 upz),
  • wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych powyżej 50. roku życia, zatrudnionych przy pracach interwencyjnych przez okres do 24 mies. (lub do 4 lat, jeśli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc), wynoszącej (art. 59 upz):
    • 80% minimalnej pensji (1800 zł),
    • 50% minimalnej pensji (1125 zł),

plus składki od refundowanego wynagrodzenia za osobę niespełniającą warunków do nabycia świadczenia przedemerytalnego.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....