Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki

Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

 • FP – Fundusz Pracy

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.

Abolicja dotyczyła wyłącznie składek, których przedsiębiorca nie opłacił na własne ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP. Objęła dodatkowo odsetki za zwłokę naliczone od umorzonych składek, opłatę prolongacyjną, opłaty dodatkowe, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Co do zasady termin na złożenie tego wniosku mijał 15.01.2015. Jednak również obecnie istnieje możliwość umorzenia składek za ten okres. W większości przypadków uległy one już przedawnieniu. Zdarza się jednak, że ZUS wciąż rości sobie prawo do uregulowania tej zaległości i dopiero w sądzie płatnik może podnieść zarzut przedawnienia. Bywa też, że okres przedawnienia został przerwany lub zawieszony. Dotyczy to m.in. płatników, którzy zawarli z ZUS układ ratalny, a także spadkobierców przedsiębiorcy, który zmarł przed opłaceniem za siebie składek za te 10 lat lub krótszy okres.

Uprawnieni do złożenia wniosku o abolicję

Wniosek o abolicję mogą złożyć:

 • prowadzący działalność między 1.01.1999 a 28.02.2009, z której podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu; chodzi o działalność:
  • gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórczą lub artystyczną,
  • w zakresie wolnego zawodu,
  • jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.,
  • jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconych przez niego składek na własne ubezpieczenia za wskazany okres.

Jeśli ZUS wyda obecnie decyzję o:

 • objęciu przedsiębiorcy obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi w okresie między 1.01.1999 a 28.02.2009,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres z tego przedziału czasowego,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią,

były przedsiębiorca, jego spadkobierca czy osoba trzecia mogą wnioskować o umorzenie należności za ten okres. Mają na to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Zgodnie z ustawą abolicyjną przychody z tytułu umorzenia składek nie podlegają PIT.

To uprawnienie jest szczególnie korzystne dla spadkobierców i osób trzecich. Natomiast w odniesieniu do byłych przedsiębiorców ma dość spory mankament. Okres, za który nie będą musieli zapłacić składek, zostanie wyłączony z ich stażu emerytalnego. Będzie to miało znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy pozostały staż okaże się zbyt niski, aby przedsiębiorca miał prawo do minimalnej emerytury. Ta gwarancja z kolei obejmuje mężczyzn, którzy mają 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz kobiety z 20-letnim stażem. Od 1.03.2019 najniższa emerytura wynosi 1100 zł.

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....