Ważne zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019

Aleksander Woźniak
Krzysztof Hałub

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 muszą być przesłane do US do końca stycznia 2019, czyli o miesiąc wcześniej niż do tej pory, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będą też mieć deklaracje PIT-4R i PIT-8AR, a także informacja IFT-1R składana do końca lutego.

Tak wynika z ustawy z 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126).

  • US – urząd skarbowy

Wprowadza ona liczne zmiany w obowiązkach płatników PIT, związane z wprowadzaną od 2019 nową usługą administracji skarbowej „Twój e-PIT”, polegającą na wypełnieniu zeznań rocznych niektórych podatników (począwszy od zeznań za 2018) przez organy podatkowe.

Spora część tych zmian ma wejść w życie dopiero począwszy od 2020. Poniżej opisujemy te, które mają obowiązywać od 2019 i dotyczą również rozliczenia dochodów za 2018 (zob. art. 8 nowelizacji).

Krótszy termin dostarczenia informacji do US

Przede wszystkim skróceniu uległ termin przesyłania do US rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz rocznych informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Muszą one trafić do US w terminie do końca stycznia (do tej pory dla elektronicznych informacji termin upływał z końcem lutego, tylko na przesłanie papierowych był o miesiąc krótszy). Podatnikom informacje PIT-11 i PIT-8C (w dowolnej formie) powinny być doręczone do końca lutego.

W razie wcześniejszego zaprzestania działalności informacje PIT-11 i PIT-8C należy sporządzić i przesłać nie później niż w dniu zaprzestania działalności.

Tylko drogą elektroniczną

Obowiązkowa będzie elektroniczna forma informacji PIT-11 i PIT-8C przesyłanych do US (nie będzie już wyjątku dla podmiotów zobowiązanych do złożenia nie więcej niż 5 takich informacji, którzy do tej pory mogli je sporządzić w papierowej formie).

Informacje te należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym płatnicy będący osobami fizycznymi mogą alternatywnie podpisać się za pomocą danych autoryzujących (podając kwotę przychodu z zeznania rocznego sprzed 2 lat). W grę nie wchodzi natomiast podpis zaufany.

Nadal oczywiście możliwe będzie złożenie obu informacji za pośrednictwem biura rachunkowego (wystarczy na formularzu UPL-1 udzielić pełnomocnictwa pracownikowi biura do złożenia informacji PIT-11 i/lub PIT-8C).

Dodajmy, że analogiczne zmiany (w zakresie terminu i formy) dotyczą również rocznej informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), a także formularzy wypełnianych przez organy rentowe (PIT-40A i PIT-11A).

Wyłącznie elektroniczną postać będzie też mieć roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R). Powinna być przekazana do US i podatnikowi w terminie do końca lutego.

Tylko w elektronicznej formie będą także składane deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR (w terminie do końca stycznia).

Wypełnianie PIT przez fiskusa

W 2019 organy podatkowe wypełnią podatnikom zeznania PIT-37 i PIT-38 i udostępnią im za pośrednictwem portalu podatkowego (www.mf.gov.pl) do 15 lutego roku następnego (po raz pierwszy do 15.02.2019). Podatnik będzie mógł za pośrednictwem tego portalu zaakceptować udostępnione zeznanie przed 30 kwietnia:

  • bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian, albo
  • po wprowadzeniu w nim zmian – np. w zakresie wyboru sposobu opodatkowania (wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci), wskazania nr KRS organizacji pożytku publicznego, której ma zostać przekazany 1% podatku, odliczenia darowizn lub skorzystania z innych ulg podatkowych.

Akceptacja taka jest równoznaczna ze złożeniem zeznania przez podatnika.

Podatnik może też przed 30 kwietnia:

  • odrzucić zeznanie wypełnione przez organ,
  • nie dokonać jego akceptacji (nie odnieść się do niego w żaden sposób)

i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik przed 30 kwietnia odrzuci zeznanie przygotowane przez organ bądź nie dokona jego akceptacji i jednocześnie nie złoży samodzielnie przygotowanego zeznania, to wtedy z upływem ww. terminu zeznanie przygotowane przez organ podatkowy zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem go przez podatnika.

Ten skutek wystąpi jednak tylko w przypadku, gdy podatnik oprócz dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika (a także wykazywanych w PIT-8C) nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu rocznym. W przeciwnym razie zeznanie roczne nie zostanie złożone.

W związku z ww. zmianami termin składania zeznań rocznych przez podatników PIT będzie przypadał na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem tego terminu będą uznawane za złożone 15 lutego.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....