Warunki stosowania stawki CIT 9%

Artur Kowalski doradca podatkowy
Anna Koleśnik doradca podatkowy
Od 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostali objęci stawką tego podatku w wysokości 9% podstawy opodatkowania. Nie dotyczy ona jednak przychodów z zysków kapitałowych. W artykule omówiono warunki korzystania z tej preferencji.

Obniżona stawka CIT została wprowadzona ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podaku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1]. Nie obejmuje podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2019, a zakończy po 31.12.2018 r. Do koń-ca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosują oni przepisy updop w brzmieniu dotychczasowym (art. 13 nowelizacji).

Obowiązujące stawki CIT

  • MF – Minister Finansów
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Podatek dochodowy od osób prawnych (obliczany na zasadach ogólnych) do końca 2018 r. wynosił:

  • 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 updop),
  • 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop),

i był pobierany od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę dochodów z zysków kapitałowych i pozostałych źródeł (art. 7 ust. 1 updop).

Natomiast od 1.01.2019 r. podatek wynosi:

  • 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 updop),
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro[2] przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop).

Jak wynika z powyższych regulacji, stawka 9% nie ma zastosowania do przychodów z zysków kapitałowych. Te są opodatkowane stawką 19%.

Równocześnie jednak nie uległa zmianie definicja podstawy opodatkowania – w myśl art. 18 ust. 1 updop jest nią (z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f – patrz ramka) dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, a więc stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów.

Niemniej podatnicy spełniający warunki stosowania stawki 9%, osiągający przychody z obu wyodrębnionych w updop źródeł, będą w praktyce musieli dzielić podstawę opodatkowania na 2 części i do dochodów z zysków kapitałowych stosować stawkę CIT 19%, a do pozostałych – 9%.

Wyświetlono 11% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....