VAT należny od aportu nie jest przychodem wspólnika

Otrzymana od spółki – przez wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny – kwota VAT należnego od tego aportu (podlegająca wpłacie do US) nie stanowi jego przychodu i nie podlega CIT ani PIT.

Po raz kolejny potwierdził to NSA w wyroku z 9.01.2018 (II FSK 3453/15).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Organy podatkowe od lat zajmują odmienne stanowisko, twierdząc, że wypłacana przez spółkę wnoszącemu aport wynikająca z wystawionej przez niego faktury kwota stanowiącą równowartość VAT należnego od tego aportu jest jego przychodem podatkowym. Nie jest bowiem kwotą VAT, tylko kwotą dodatkową uiszczoną na rzecz wspólnika (np. interpretacje KIS z 2.08.2017, 0111-KDIB1-1.4010.76.2017.2.SG, i IS w Łodzi z 17.02.2016, IPTPB1/4511-742/15-2/MD).

Przeciwnego zdania są sądy administracyjne. NSA w wyroku z 31.08.2017 (II FSK 2052/15) orzekł, że przekazanie przez spółkę podatku VAT w wysokości wynikającej z faktur VAT stanowić będzie de facto podatek VAT należny – wykazany na odpowiedniej fakturze dokumentującej transakcję – który zgodnie z literalną wykładnią (...) art. 14 ust. 1 updof nie stanowi przychodu. Kwota zatem otrzymana przez wspólników od spółki komandytowej stanowiąca równowartość należnego podatku od towarów i usług nie będzie przysporzeniem majątkowym po stronie wspólnika o charakterze definitywnym, co wyłącza możliwość zakwalifikowania tejże kwoty jako przychód tegoż udziałowca. Analogiczne stanowisko NSA zajął także w wyrokach z 25.02.2016 (II FSK 3141/13) i 9.02.2016 (II FSK 2928/13).

Również w przywołanym na wstępie orzeczeniu sąd stwierdził, że skoro wniesienie aportu podlega VAT jako odpłatna dostawa i na wystawionej spółce fakturze dokumentującej wniesienie aportu wykazano kwotę podatku, to jest to VAT należny, niestanowiący przychodu podatkowego na mocy art. 12 ust. 4 pkt 9 updop.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....