VAT na usługi transportowe (2) Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, dokumentowanie

Zofia Ruwnicka
Usługi przewozu rzeczy i osób wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych i indywidualnych klientów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) to jedne z najbardziej powszechnych usług. Od 1.01.2014 r. zmieniły się zasady ich opodatkowania VAT – w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania i dokumentowania sprzedaży.

[1] Pierwsza część artykułu pt. Miejsce świadczenia i stawki podatkowe ukazała się w „Rachunkowości” nr 9/2014.

[2] W art. 7 ust. 1 ustawy z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 35) postanowiono, że dla czynności wykonanych przed 1.01.2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19–21 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, czyli na podstawie starych przepisów (z uwzględnieniem interpretacji Ministra Finansów wydanej po wyroku TSUE – patrz ramka na str. 40).

[3] Ustawa z 11.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177 ze zm). Jeżeli dalej powołuje się numer artykułu bez bliższego określenia, to chodzi o artykuł tej ustawy.

[4] Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku

Od 1.01.2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportowych (wszelkiego rodzaju środkami transportu) i spedycyjnych powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą ich wykonania[2] (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT[3]). Jeżeli jednak przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8).

Regulacje te nie budzą większych wątpliwości. Momentem powstania obowiązku podatkowego dla usługi przewozu pasażerów będzie z reguły moment sprzedaży biletów, której towarzyszy otrzymanie zapłaty. Natomiast wykonanie usługi transportowej towarów następuje z chwilą dostarczenia ich do konkretnego miejsca przeznaczenia/rozładunku, niezależnie od tego, czy podatnik świadczy usługę przy użyciu własnych środków transportu, czy korzysta z usług podwykonawcy (jednego lub kilku).

Przy tym drugim sposobie transportu ważna jest wymiana informacji i dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami realizującymi te usługi, bo wykonanie usługi przez podwykonawcę będzie decydować również o momencie wykonania usługi przez głównego wykonawcę (są to ostatnie czynności świadczone w ramach tego typu usługi). Za mylne należałoby więc uznać stanowisko, że usługę uznaje się za zakończoną dopiero w momencie otrzymania od podwykonawcy kompletu dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do odbiorcy.

Wyświetlono 9% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....