VAT jako przychód i jako koszt podatkowy

Tomasz Krywan doradca podatkowy
Choć ogólnie obowiązującą zasadą jest neutralność podatku od towarów i usług dla rozliczeń podatku dochodowego, to jednak w wielu przypadkach naliczony i należny VAT wpływa na wysokość opodatkowania CIT i PIT. W artykule omówiono związane z tym zagadnienia.

VAT A PRZYCHODY

Regułą – wynikającą z art. 12 ust. 4 pkt 9 updop oraz art. 14 ust. 1 updof – jest, że kwoty należnego podatku od towarów i usług nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co prawda wskazany przepis updof dotyczy wyłącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (a pośrednio również przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), lecz przyjmuje się, że taka sama reguła odnosi się do przychodów z innych źródeł.

Kwoty należnego VAT nie stanowią zatem np. przychodów z „prywatnego” najmu (świadczonego poza działalnością gospodarczą), co potwierdza interpretacja MF z 18.03.2004 r. (PB2/MK/RB-033-050-132/04): gdy wynajmujący, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, osiąga przychody z najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, powinien obliczać kwotę przychodu bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług, czyli w sposób analogiczny, jak w przypadku przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach działalności gospodarczej został sprzedany za 999,99 zł towar opodatkowany VAT według stawki 23%. Kwota przychodu z tytułu tej sprzedaży to 813 zł (999,99 zł × 100/123).

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą i czynnym podatnikiem VAT wynajmuje „prywatnie” (poza działalnością gospodarczą) lokal użytkowy. Wynajem ten jest opodatkowany VAT według stawki 23%. Kwota miesięcznego czynszu to 2500 zł netto + 575 zł VAT. Co miesiąc u podatnika powstaje przychód z najmu w kwocie 2500 zł.

Błędy w stawkach VAT

Pomyłki w stawkach VAT (ich zawyżenie lub zaniżenie) w przypadku stosowania cen brutto wpływają na wysokość przychodu podlegającego CIT lub PIT, skutkując odpowiednio jego zaniżeniem lub zawyżeniem.

Z art. 12 ust. 3j updop oraz art. 14 ust. 1m updof wynikają dwa sposoby korygowania przychodów:

  • korekty spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką są rozliczane wstecznie, tj. w dacie powstania korygowanego przychodu,
  • pozostałe korekty są rozliczane na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, lub – w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W mojej ocenie pomyłki w stawkach VAT mają, co do zasady, charakter innych oczywistych omyłek. W konsekwencji uważam, że najczęściej korekty przychodów spowodowane pomyłkami w stawkach powinny być dokonywane wstecznie.

Wyświetlono 7% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....