Utracona przedpłata nie jest kosztem podatkowym

Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów przedpłat utraconych w związku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta.
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Potwierdza to interpretacja KIS z 13.03.2018 (0111-KDIB1-2.4010.16.2018.2.MM). Dotyczyła ona spółki, która dokonywała przedpłat na towary zamówione w tureckiej firmie, służące do budowy jachtu. Faktury zaliczkowe były księgowane na konto rozliczenia zakupu materiałów, a następnie – z każdą otrzymaną częścią dostawy – przeksięgowywane bezpośrednio w koszty produkcji. Obecnie turecki kontrahent zaprzestał działalności i wyprzedaje majątek. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo nieściągalności nierozliczonej części wpłaconej zaliczki spółka postanowiła spisać ją w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów. Jako podstawę prawną wskazywała art. 16 ust. 2a updop, mówiący o zaliczeniu do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności.

KIS nie zgodziła się na takie rozliczenie, stwierdzając, że nie zostały spełnione warunki wskazane w tym przepisie. Podstawowym jest to, aby wierzytelność (lub jej część) została uprzednio zarachowana do przychodów należnych. Opisana wierzytelność powstała w związku z niewykonaniem przez kontrahenta umówionego świadczenia, na poczet którego spółka dokonywała przedpłat. Tego rodzaju wpłaty miały charakter kosztowy. Z oczywistych względów wykluczało to możliwość zaliczenia ich przez spółkę do przychodów należnych.

Dodajmy, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 56 updop (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 54 updof) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych na tej podstawie kwota wpłacona sprzedającemu na poczet ceny sprzedaży nie może być kosztem podatkowym, niezależnie od przyczyn, które spowodowały jej utratę (zob. wyroki NSA z 23.09.2008, II FSK 867/07 i 21.04.2011, II FSK 2199/09). W ostatnim z ww. orzeczeń sąd stwierdził, że nie ma żadnych ustawowych warunków dodatkowych, których spełnienie pozwalałoby na ew. zaliczenie takiej straty do kosztów podatkowych. Ponoszący wydatki na zaliczki zapłacone zgodnie z umową nie nabywa żadnych usług czy towarów, które przyczyniały się do uzyskania przychodów.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....