Urlop rodzicielski łączony z pracą w obniżonym wymiarze – zwolnienie od składek na FP i FGŚP

Andrzej Radzisław radca prawny

Zatrudniona przez nas pracownica od 24 września będzie łączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Czy należy uznać, że powróciła do pracy i tym samym nie powinny być za nią opłacane składki na FP i FGŚP? Czy zwolnienie od tych składek będzie obowiązywać od 1.10.2018? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP, a także FGŚP za pracowników powracających z:

  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Kp – Kodeks pracy
  • urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu wychowawczego

w okresie 36 mies., począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z ww. urlopów. Ta zasada wynika z art. 104a ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265) oraz art. 9a ustawy z 13.07.2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU z 2018 poz. 1433).

Okres 36 mies. zwolnienia z opłacania ww. składek należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pracownik po udzielonym mu urlopie powrócił do pracy.

Obowiązujące przepisy Kp dopuszczają możliwość łączenia korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Urlopu rodzicielskiego udziela się wówczas na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Jednak w takim przypadku należy uznać, że zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP nie przysługuje. Będzie przysługiwać dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

W okresie, w którym pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim i równocześnie pracuje w obniżonym wymiarze czasu pracy, płatnik składek powinien opłacać za niego składki na FP i FGŚP. Zwolnienie zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

Za pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim pracodawca powinien składać raport ZUS RCA z kodem 12 40 xx i od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego wykazywać składki emerytalne i rentowe. Kwota wypłaconego mu zasiłku powinna być również wykazana w raporcie ZUS RSA. Natomiast wynagrodzenie z umowy o pracę powinno być rozliczane w ZUS RCA z kodem pracowniczym.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....