Ulga na start i preferencyjne składki

Magdalena Januszewska radca prawny

Można najpierw korzystać przez 6 mies. z ulgi na start, a potem przez 24 mies. opłacać składki społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od podstawy wymiaru wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego.

Potwierdza to interpretacja ZUS z 20.07.2018 (WPI/200000/43/751/2018).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Pani X zarejestrowała 1.06.2018 działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi kwiaciarnię i warsztaty hobbystyczne. Zgodnie z art. 18 PP korzysta ze zwolnienia od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tzw. ulgi na start). Do stycznia 2018 była zatrudniona jako pracownik biurowy. W tym czasie na rzecz innego podmiotu prowadziła warsztaty plastyczne, które odbywały się w jej ówczesnym miejscu pracy. Pytała, czy podjęcie współpracy z byłym pracodawcą pozbawi ją prawa do ulgi przewidzianej w art. 18 PP i prawa do obniżenia podstawy wymiaru składek na podstawie art. 18a usus (do 30% wynagrodzenia minimalnego).

W myśl art. 18 PP przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po przerwie trwającej co najmniej 60 mies.,
  • działalności tej nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności wykonywał – w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej przez 6 mies. od dnia podjęcia działalności, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Zdaniem ZUS oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą spełniająca ww. warunki nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu usus, w konsekwencji nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 mies. stosowania tzw. ulgi na start.

W przypadku Pani X wskazane warunki zostały spełnione.

Osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą mogą – na podstawie art. 18a ust. 1 usus – opłacać składki emerytalne i rentowe przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe działalności od podstawy wymiaru, stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W myśl art. 18 ust. 2 usus nie dotyczy to osób, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 usus,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej (zakres czynności świadczonych w ramach firmy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy nie może choćby częściowo pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy).

W myśl art. 18aa ust. 3 usus bieg okresu 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36 usus.

Pani X może zatem po wykorzystaniu ulgi na start opłacać składki społeczne z działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia objęcia ubezpieczeniem społecznym.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....