Ujęcie warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje w księgach

Maciej Frendzel
Spółka akcyjna planuje podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych lub opcji na akcje.
Jakie różnice natury finansowej i księgowej pojawią się w związku z tym u emitenta? Jakie powoduje to różnice u nabywcy tych instrumentów kapitałowych (potencjalnego inwestora)?

Opcja jest to umowa, która zapewnia możliwość nabycia (opcja kupna/call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży/put) przez nabywcę lub posiadacza opcji określonego składnika majątkowego w przyszłości po określonej w umowie cenie. Druga strona umowy (wystawca lub sprzedawca opcji) przyjmuje na siebie obowiązek rozliczenia umowy.

W związku z tym, że umowa opcji daje posiadaczowi opcji możliwość (a nie obowiązek) realizacji umowy, zostanie wykonana tylko wówczas, gdy będzie to korzystne dla posiadacza. Przedmiotem nabycia/sprzedaży, czyli instrumentem bazowym, mogą być zarówno towary (surowce lub inne aktywa rzeczowe), wartości niematerialne i prawne (określone prawa), jak i instrumenty finansowe (akcje, waluty, obligacje itp.) oraz wielkości abstrakcyjne (np. stopa procentowa, indeks giełdowy).

Wyświetlono 11% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....