Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?

Na mocy § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir podatnicy prowadzący pkpir są zobowiązani sporządzać i wpisywać do księgi spis z natury (remanent), obejmujący towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Obowiązek ten istnieje m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Spisem z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności można objąć również towary handlowe nabyte przez podatnika przed tym dniem. Jest przy tym kwestią sporną, czy dotyczy to również towarów handlowych, których cena zakupu lub nabycia nie jest znana.

Podzielone w tej kwestii są również organy podatkowe. Z jednej strony można wskazać interpretacje IS w Bydgoszczy z 29.04.2013 (ITPB1/415-334/13/WM) oraz Łodzi z 18.07.2014 (IPTPB1/415-188/14-4/KO), w których zaprezentowano niekorzystne dla podatników stanowisko. W tym drugim piśmie stwierdzono: wycena (ujętych w spisie z natury) towarów handlowych i materiałów wg zaktualizowanej wartości rynkowej jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy na dzień spisu z natury cena rynkowa towaru jest niższa od ceny jego zakupu lub nabycia. Należy jednak podkreślić, że możliwość taka istnieje jedynie w przypadku, gdy cena zakupu lub nabycia jest znana i prawidłowo udokumentowana.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w konsekwencji koszty z tytułu towarów handlowych nabytych w latach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej mogłyby zostać ustalone wyłącznie w wysokości ceny ich nabycia, o ile cena ta byłaby znana, a wnioskodawczyni byłaby w stanie udokumentować poniesienie określonego wydatku. W przeciwnym razie koszt nabycia towarów handlowych nie może być uwzględniony.

Z drugiej strony można wskazać interpretację KIS z 29.03.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG), w której czytamy, że przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zostaną przeznaczone do zbycia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, wyłącznie przez internet, a więc w tej działalności stanowić będą towar handlowy, powinny zostać ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej, a następnie spis ten winien zostać wpisany do pkpir prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej, stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir. W tej kwestii nie ma prawnego znaczenia, że wnioskodawca nie posiada dowodów zakupu powyższych towarów handlowych, takich jak paragony, rachunki czy faktury.

Co więcej, w interpretacji tej organ podatkowy potwierdził również możliwość dokonania we własnym zakresie i wg cen rynkowych wyceny towarów handlowych nabytych przez podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, stwierdzając, że na potrzeby remanentu początkowego na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej wnioskodawca może dokonać wyceny towarów (przedmiotów kolekcjonerskich i antyków) nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na podstawie wyceny sporządzonej w oparciu o ceny rynkowe.

Rozdźwięk w interpretacjach organów podatkowych uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Należy jednak zauważyć, że ostatnia ze wskazanych interpretacji jest znacznie nowsza niż dwie pierwsze. Może to oznaczać zmianę stanowiska organów podatkowych. Pewność w tej kwestii można jednak uzyskać, tylko występując z wnioskiem do dyrektora KIS o wydanie interpretacji we własnej sprawie.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....