Ujawnianie informacji na temat powiązań składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu

Jeżeli składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż 1 pozycji bilansu, to jednostka powinna przedstawić informacje o powiązaniach między tymi pozycjami w informacji dodatkowej (dodatkowych informacjach i objaśnieniach) do rocznego sprawozdania finansowego. Dla jednostek dużych obowiązek ten wynika z ust. 1 pkt 15 (załącznik nr 1 do uor), dla małych - z pkt 7 (załącznik nr 5 do uor). Dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długo- i krótkoterminową. Jest to nowa pozycja ujawnień.
W jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku? Czy chodzi o informację słowną, czy liczbową? Jak miałaby ona wyglądać?

Obowiązek ujawniania - przez jednostki duże i małe - w informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego wyjaśnień nt. powiązań składników aktywów lub pasywów wykazanych w 2 lub więcej pozycji bilansu jest skutkiem obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Wyświetlono 45% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....