Udzielenie rabatu pośredniego – moment korekty VAT u sprzedawcy

Krzysztof Hałub

Spółka udziela tzw. rabatów pośrednich nabywcom, którzy kupują jej towary w hurtowni. Dokumentuje je notą księgową.
W którym momencie powinna pomniejszyć swoją sprzedaż i należny VAT? Z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę

Z rabatem pośrednim mamy do czynienia, gdy sprzedawca udziela go nie bezpośrednio kontrahentowi, który kupuje u niego towar handlowy (dystrybutorowi), ale dalszym nabywcom (kupującym towar u dystrybutora czy kolejnego pośrednika). Sprzedawca nie wystawia tym nabywcom faktur dokumentujących sprzedaż, nie może więc udokumentować udzielonego im rabatu fakturą korygującą. Obecnie nie budzi wątpliwości, że może zmniejszyć swój obrót i należny VAT z racji udzielenia rabatu pośredniego, na podstawie wystawionej nabywcy noty księgowej.

  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Potwierdziła to KIS w interpretacji z 10.05.2018 (0111-KDIB3-3.4012.74.2018.2.JS): Z uwagi na fakt, że rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw (spółkę) dalszemu nabywcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny.

Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej nabywcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą (spółką) a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem spółka nie wystawiła nabywcy żadnej faktury. (...) Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, może nim być natomiast – zgodnie ze stwierdzeniem spółki – nota księgowa (uznaniowa/obciążeniowa) wystawiana nabywcy.

W opisanym przypadku z pewnością nie będzie miał zastosowania art. 29a ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, uzależniający możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania dokumentu korekty przez nabywcę. Odnosi się on bowiem wyłącznie do rabatów bezpośrednich, dokumentowanych za pomocą faktury korygującej. Jak czytamy w ww. piśmie KIS, w sytuacji przyznania przez wnioskodawcę rabatów pośrednich na rzecz nabywcy rolę dokumentu potwierdzającego wypłatę premii pełnić będą (...) wystawione przez wnioskodawcę noty księgowe. Tym samym nie znajdą zastosowania zasady dotyczące określenia momentu pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT przewidziane w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Zdaniem KIS spółka będzie miała zatem prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych nabywcom rabatów w momencie udzielenia tego rabatu (udokumentowanego wystawioną przez spółkę notą księgową uznaniową/obciążeniową).

Organ podkreślił przy tym, że jeśli nota dokumentująca udzielenie rabatu pośredniego zostanie wystawiona w innym okresie rozliczeniowym, niż nastąpi wypłata kwoty rabatu wynikającej z tej noty, to sprzedawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT za okres, w którym faktycznie udzielił rabatu: Zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Samo wystawienie noty księgowej, dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego, nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania prawa do obniżenia VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....