Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego trzeba będzie przesłać i do KRS, i do US

Elektroniczne sprawozdania finansowe przedsiębiorców (wraz ze sprawozdaniami z badania) zostaną z automatu udostępnione przez KRS organom podatkowym. Niestety, nie dotyczy to uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Spółki będące podatnikami CIT muszą samodzielnie przesłać je do właściwego US, choć mają obowiązek złożyć je również w KRS.

Od 1.10.2018 wszystkie jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzają swoje sprawozdania finansowe (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów (z wyjątkiem sporządzających sf zgodnie z MSR).

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • US – urząd skarbowy
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W tej też postaci wraz z dokumentami towarzyszącymi, o których mowa w art. 69 uor, sprawozdania te zostaną przesłane do KRS, w którym dla każdej jednostki obowiązanej prowadzone jest w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych gromadzące ww. dokumenty. Oprócz sf są to sprawozdanie biegłego rewidenta z badania (jeżeli sf podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sf i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych jednostek także sprawozdanie z działalności.

Po zamieszczeniu sf i sprawozdania z badania w repozytorium dokumentów finansowych KRS prześle – ale tylko te 2 sprawozdania – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP), a stamtąd zostaną one udostępnione organom podatkowym. Znosi to obowiązek składania przez jednostki sf i sprawozdania z badania do US. Co jednak z uchwałą o zatwierdzeniu rocznego sf?

Z przepisów ustawy o KRS wynika, że choć trafia ona do repozytorium dokumentów finansowych, nie jest przesyłana do CRDP. Nie znaczy to jednak, że fiskus zrezygnował z otrzymania tego dokumentu. W art. 27 ust. 2 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2018 zapisano, że spółki będące podatnikami CIT przekazują do US, w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sf, odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej to sprawozdanie.

Nasuwa się pytanie, dlaczego te uchwały nie mogą być przesyłane przez KRS do CRDP. Jakie argumenty uzasadniają odmienne potraktowanie tych dokumentów? Być może ustawodawca dostrzeże brak logiki tego rozwiązania i zmieni przepisy, zanim nadejdzie „sezon” składania sf w nowej elektronicznej formie. Jednak te nieliczne spółki, które z uwagi na wcześniej zakończony rok obrotowy/podatkowy pójdą „na pierwszy ogień” i już teraz będą przesyłać swoje dokumenty finansowe do KRS, muszą pamiętać o dopełnieniu dodatkowego obowiązku.

Więcej nt. sporządzania i przesyłania elektronicznych sf piszemy w październikowym numerze miesięcznika „Rachunkowość”.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....