Ubezpieczenie na wypadek niemożności prowadzenia firmy bez związku z przychodem

Poniesione przez podatnika wydatki na dobrowolne ubezpieczenie w celu zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tak wynika z wyroku NSA z 23.01.2018 (II FSK 23/16). Sąd rozpatrywał sprawę lekarza, który opłacał ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów. Ideą tego ubezpieczenia była gwarancja podtrzymania dochodu, w sytuacji gdy niemożliwe lub zagrożone jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika ubezpieczenie gwarantowało ochronę i zabezpieczenie źródła przychodów w postaci wypłaty środków na pokrycie kosztów działalności oraz powrotu do zdrowia, co jest niezbędne, aby działalność mogła być dalej prowadzona. We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych stanął więc on na stanowisku, że koszt składki ubezpieczeniowej stanowi koszt uzyskania przychodów, gdyż został poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podatkowy nie zgodził się z tym, a sprawa znalazła finał w NSA.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Sąd podtrzymał niekorzystne stanowisko fiskusa. W uzasadnieniu wyroku wskazano: Nie sposób (…) przyjąć, aby wydatek na ubezpieczenie został poniesiony w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wnioskodawcy w sytuacji, gdy jego celem jest zabezpieczenie źródeł utrzymania podatnika w razie niemożliwości uzyskiwania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji trafnie przyjął organ interpretacyjny, a za nim sąd I instancji, że wydatek ten w istocie rzeczy ma charakter osobisty i służy zaspokojeniu osobistych potrzeb skarżącego, a co za tym idzie nie można uznać go za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełnia przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 updof. (…) Nie będzie traktowany jako koszt uzyskania przychodów wydatek, który poddany obiektywnej ocenie nie pozostaje w związku z osiągnięciem przychodu ani też nie ma realnego wpływu na zabezpieczenie tego źródła.

(…) Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu odnoszą się do konkretnego źródła przychodu i wymagane jest istnienie związku przyczynowego między wydatkami a uzyskanym przychodem. W pojęciu użytym przez ustawodawcę w celu uzyskania przychodów musi mieścić się obiektywnie istniejący związek, nie zaś subiektywne przekonanie podatnika.

Identyczne stanowisko NSA zajął w wyroku z 12.12.2017 (II FSK 3321/15).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....