Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne menedżerów i udziałowców - najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska radca prawny
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek. Wyjaśnienie skrótów użytych na określenie aktów prawnych znajduje się na str. 53.

Wynagrodzenie poręczyciela

Dochody z tytułu umowy poręczenia kredytu nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny w banku. Jego poręczycielem jest prezes powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (działalność wykonywana osobiście w rozumieniu updof). Zgodnie z umową poręczenia, za jego udzielenie, poręczycielowi przysługuje wynagrodzenie. Prezes nie jest zgłaszany do ubezpieczeń przez spółkę.

Czy od jego wynagrodzenia z tytułu poręczenia należy opłacać składki ubezpieczeniowe?

Stanowisko ZUS

Obowiązek opłacania składek dotyczy osób, które podlegają ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do nich. Katalog takich tytułów określa art. 6 ust. 1 ustawy o sus. Brak tam umowy poręczenia.

Prezes spółki nie został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Nie posiada także innych tytułów do opłacania składek. Skoro nie ma możliwości powiązania wynagrodzenia, wypłaconego mu z umowy poręczenia kredytu, z jakimkolwiek tytułem do ubezpieczeń społecznych, to nie będą naliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Takie wynagrodzenie nie będzie również stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ustawy zdrowotnej).

Decyzja ZUS w Gdańsku z 24.08. 2014 r. (DI/100000/43/805/2014).

Kontrakt menedżerski w ramach własnej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej przez menedżera nie gwarantuje zwolnienia od składek zawartej z nim umowy o zarządzanie.

Spółka zawarła kontrakt menedżerski z członkiem zarządu (osobą wykonującą działalność gospodarczą). Usługi zarządcze i menedżerskie są objęte wpisem do CEIDG. Członek zarządu nie uzyskuje innych dochodów z działalności oprócz tych z kontraktu. Wynagrodzenie z kontraktu jest wyższe od minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Wyświetlono 21% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....