Trudne słowa, wątpliwe tłumaczenia - głos w dyskusji

Nelli Artienwicz dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wydanego przez Rachunkowość "Angielsko-polskiego słownika terminów rachunkowości i rewizji finansowej"
Kontynuujemy dyskusję nt. wiernego tłumaczenia na język polski angielskich terminów z dziedziny rachunkowości.

Rozwiązania prawne i praktyczne polskiej rachunkowości już od ponad 15 lat pozostają pod wpływem terminologii MSR, przemianowanych na MSSF (dalej MSSF lub standardy). Z jednej strony nie dziwi fakt, że w związku z otwarciem się polskiej rachunkowości na rozwiązania międzynarodowe - głównie anglosaskie - pojawiły się trudności z ich stosowaniem oraz terminologią, która towarzyszy standardom. Z drugiej strony jednak niejednoznaczność tłumaczeń powoduje nieścisłości przy opisywaniu zjawisk i utrudnia stosowanie nowych rozwiązań.

[1] Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF, "Rachunkowość" nr 9/2015.

[2] O ujmowaniu, ujawnianiu i prezentacji - głos w dyskusji, "Rachunkowość" nr 1/2016.

W toku rozwoju polskiej rachunkowości przyzwyczailiśmy się do porządku terminologicznego. Był on zasługą wielu wybitnych polskich teoretyków rachunkowości, którzy dbali o jednoznaczność terminów, a także wynikiem stosowania jednolitego nazewnictwa w szkołach średnich i wyższych podczas nauczania rachunkowości, które miało stosunkowo wysoki poziom. Można by powiedzieć, że istniała pewna sztywność terminologiczna, która jednak wprowadzała klarowność i porządek. Obecnie tej klarowności i porządku nie ma, o czym świadczy m.in. podjęta na łamach "Rachunkowości" dyskusja zapoczątkowana przez dr. hab. Przemysława Kabalskiego[1] i kontynuowana przez dr Agnieszkę Tłaczałę[2].

Ujmowanie, ujawnianie, rozpoznawanie, prezentacja - to tylko jeden z obszarów nieścisłości terminologicznych, który warto uporządkować. Równie duże znaczenie co przytoczone rzeczowniki mają też inne pojęcia o kluczowym charakterze, stosowane w standardach. Warto się tu odnieść do Założeń koncepcyjnych MSSF, które stanowią podstawę dla wszystkich uchwalanych standardów.

Przydatność i wierna prezentacja (relevance, faithful representation)

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • Założenia koncepcyjne – Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej

Już samo tłumaczenie na język polski fundamentalnych cech jakościowych użytecznych informacji finansowych rodzi pewien niedosyt. Zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi informacja finansowa jest użyteczna, jeśli spełnia 2 warunki, tj. cechy podstawowe, czyli - w oryginale - relevance i faithful representation. W polskiej wersji językowej zostały one przetłumaczone odpowiednio jako "przydatność" oraz "wierna prezentacja". Moim zdaniem te tłumaczenia nie oddają istoty sprawy.

Wyświetlono 16% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....